Η παροχή φυσικού αερίου στην Αρμενία αυξήθηκε κατά 22,7%

Η παροχή φυσικού αερίου στην Αρμενία αυξήθηκε κατά 22,7%
Unsplash
Παρασκευή, 02/09/2022 - 17:45

Σύμφωνα με τη Gazprom Armenia, η παροχή φυσικού αερίου στην Αρμενία το πρώτο εξάμηνο τ.ε., ανήλθε σε 1.411,9 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, σημειώνοντας αύξηση κατά 22,7%.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, 1.312,4 εκατ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου διατέθηκαν στους καταναλωτές έναντι 1.114,8 εκατ. κυβικών μέτρων το πρώτο εξάμηνο του 2021.

Το διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου τ.ε., ο όγκος κατανάλωσης φυσικού αερίου στον ενεργειακό και βιομηχανικό τομέα ανήλθαν σε 254,3 και 125,5 εκατ. κυβικά μέτρα, αντίστοιχα.

Το πρώτο εξάμηνο του έτους, ο όγκος παροχής φυσικού αερίου στον πληθυσμό ανήλθε σε 482,2 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Οι σταθμοί συμπίεσης ανεφοδιασμού αερίου και άλλοι καταναλωτές προμηθεύτηκαν 242,3 και 208,1 εκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου αντιστοίχως.