Πράσινο φως από την ΕΓΣ της Ελλάκτωρ για την πώληση της Άκτωρ ΑΤΕ

Πράσινο φως από την ΕΓΣ της Ελλάκτωρ για την πώληση της Άκτωρ ΑΤΕ
Δευτέρα, 24/04/2023 - 15:07

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε την πώληση της στηνIntrakatέναντι 214 εκ. ευρώ

Με τη συμμετοχή 64 μετόχων, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το 87,57% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Ελλάκτωρ, πραγματοποιήθηκες η Έκτακτη Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της οποίας αποφασίστηκε η πώληση του Άκτωρα στην Intrakat έναντι τιμήματος 214 εκατ. Ευρώ.

Η ολοκλήρωση της πώλησης στην Intrakat αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2023 και υπολείπεται η έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και όλων των λοιπών κατά νόμο εγκρίσεων και αδειών.

Η οικονομική πρόταση της Intrakat για την απόκτηση της Άκτωρ αποτελείται από δύο μέρη, που περιλαμβάνουν την καταβολή τιμήματος ύψους 100 εκ. ευρώ για το 100% των μετοχών, εκ των οποίων τα 20 εκ. κατεβλήθησαν με την υπογραφή της σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών και τα 80 εκ. ευρώ πρόκειται να καταβληθούν με την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των μετοχών της Άκτωρ ΑΤΕ, καθώς και την αποπληρωμή ενδοομιλικών δανείων που είχε παράσχει η εταιρεία και θυγατρικές της προς την Άκτωρ ΑΤΕ έως του ποσού των 114 εκ. ευρώ. Η αποπληρωμή των εν λόγω υποχρεώσεων θα πραγματοποιηθεί σταδιακά σε διάστημα έως 24 μηνών από την ολοκλήρωση της Πώλησης.