ΡΑΑΕΥ: Δεύτερη αναφορά σχετικά με τη λειτουργία της Λιανικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, για τον Απρίλιο

ΡΑΑΕΥ: Δεύτερη αναφορά σχετικά με τη λειτουργία της Λιανικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, για τον Απρίλιο
Τρίτη, 30/05/2023 - 13:17

Στη διεύθυνση https://www.rae.gr/anafores–lianikis–agoras/ έχει αναρτηθεί η δεύτερη αναφορά σχετικά με τη λειτουργία της Λιανικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, η οποία αφορά στον μήνα Απρίλιο 2023. Η αναφορά περιλαμβάνει στατιστικά στοιχεία για την αξιολόγηση της ανταγωνιστικότητας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και έχει εμπλουτιστεί με συμβουλές προς τους καταναλωτές καθώς και με τα τηλέφωνα εξυπηρέτησης των προμηθευτών (με αστική χρέωση).

Συνημμένο Αρχείο