ΡΑΕ: Διαβούλευση για την τροποποίηση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης, της Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς

ΡΑΕ: Διαβούλευση για την τροποποίηση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης, της Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς
Τρίτη, 28/03/2023 - 12:26

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της εισήγησης της ΕΧΕ Α.Ε. σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς και επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης

Σε συνέχεια της ψήφισης του ν. 4986/2022 (ΦΕΚ Α’ 204/28.10.2022) με τον οποίο ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία (ΕΕ) 2019/944 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου της 5ηςΙουνίου 2019«σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικης ενέργειας και την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ», η Αρχή κάλεσε τους Διαχειριστές των Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας του ν. 4425/2016, όπως ισχύει, να προβούν σε εισήγηση τροποποίησης του κανονιστικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία τους, προκειμένου για την εισαγωγή προβλέψεων αναφορικά με τη συμμετοχή της απόκρισης ζήτησης στην Αγορά Επόμενης Ημέρας και στην Ενδοημερήσια Αγορά.

Σχετικώς, η ΡΑΕ θέτει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση την εισήγηση της ΕΧΕ A.E. για την τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς και την εισήγηση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για την τροποποίηση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης, όπως υποβλήθηκαν στην Αρχή με το υπ΄αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ I-347849/20.03.2023 (ΕΧΕ 450/20.03.2023) και το υπ΄αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-346965/02.03.2023 (ΑΔΜΗΕ/ΓΔ ΛΥΑ/20005/02.03.2023) έγγραφο αντίστοιχα. Στις εισηγήσεις των φορέων περιλαμβάνονται, επιπροσθέτως, τροποποιήσεις για την ενσωμάτωση νέων αναλυτικών ρυθμίσεων για την επίλυση διαφορών (εισήγηση ΕΧΕ Α.Ε.) και τροποποιήσεις για τη θέσπιση ελέγχου της παροχής αυτόματης ΕΑΣ από τις Οντότητες Υπηρεσιών Εξισορρόπησης (εισήγηση ΑΔΜΗΕ Α.Ε.).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στη διαβούλευση υποβάλλοντας τις απόψεις τους επί των ως άνω κειμένων ηλεκτρονικά στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή εγγράφως, έως και τηνΜ.Παρασκευή 14 Απριλίου 2023.

Η ΡΑΕ, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999, ΦΕΚ Α’ 45), θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση καθώς και το περιεχόμενο των σχετικών εγγράφων, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και/ή των απόψεών του.

Συνημμένα έγγραφα:

  1. Κατάλογος προτεινόμενων τροποποιήσεων του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς
  2. Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς (με επισήμανση αλλαγών)
  3. Τροποποίηση του Παραρτήματος του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς (με επισήμανση αλλαγών)
  4. Τροποποίηση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης (με επισήμανση αλλαγών)
  5. Παραδείγματα αναφορικά με την εκκαθάριση των Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενου Φορτίου και των Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενων ΑΠΕ