ΔΕΗ: Προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

ΔΕΗ: Προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου
Τρίτη, 28/03/2023 - 10:38

Πρόσληψη 99 ατόμων από τη Διέυθυνση Παραγωγής Νησιών σε Δωδεκάνησα, Κυκλάδες, Βόρειο Αιγαίο, Αττική και στην Πτολεμαϊδα

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στη ΔΕΠΑΝ

Η Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Παραγωγής Νησιών (ΔΕΠΑΝ) ανακοινώνει την πρόσληψη, προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΔΕΠΑΝ, που εδρεύει στην Αθήνα του Νομού Αττικής, και συγκεκριμένα για την έδρα της ΔΕΠΑΝ και την 2301 Αποθήκη Ασπρόπυργου, του Τομέα Υλικού Προμηθειών, ανακοίνωσε η ΔΕΗ.

Υποβολή αιτήσεων από τις29.03.2023 έως και τις 07.04.2023.

Δείτε περισσότερα εδώ

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στη ΔΕΠΑΝ – Δωδεκάνησα

Η Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Παραγωγής Νησιών (ΔΕΠΑΝ) ανακοινώνει την πρόσληψη, προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά τριάντα τεσσάρων (34) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΔΕΠΑΝ, που εδρεύει στην Αθήνα του Νομού Αττικής, και συγκεκριμένα για τους ΑΣΠ Καλύμνου, ΑΣΠ Αρκιών, ΑΣΠ Καρπάθου, ΤΣΠ Σύμης, ΤΣΠ Μεγίστης, ΑΣΠ Κώ, ΤΣΠ Πάτμου, ΤΣΠ Αστυπάλαιας, ΤΣΠ Γαύδου, ΤΣΠ Αντικυθήρων, ΤΣΠ Οθωνών και ΤΣΠ Ερεικούσας, ανακοίνωσε η ΔΕΗ.

Υποβολή αιτήσεων από τις29.03.2023έως και τις07.04.2023.

εδώ

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στη ΔΕΠΑΝ - Κυκλάδες

Η Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Παραγωγής Νησιών (ΔΕΠΑΝ) ανακοινώνει την πρόσληψη, προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά δέκα έξι (16) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΔΕΠΑΝ, που εδρεύει στην Αθήνα του Νομού Αττικής, και συγκεκριμένα για τους ΑΣΠ Μήλου, ΑΣΠ Μυκόνου, ΑΣΠ Σύρου, ΑΣΠ Άνδρου, ΤΣΠ Σερίφου, ΤΣΠ Κύθνου και ΑΣΠ Θήρας,ανακοίνωσε η ΔΕΗ.

Υποβολή αιτήσεων από τις29.03.2023έως και τις07.04.2023.

Δείτε περισσότερα εδώ

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στη ΔΕΠΑΝ - Βόρειο Αιγαίο

Η Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Παραγωγής Νησιών (ΔΕΠΑΝ) ανακοινώνει την πρόσληψη, προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά τριάντα εννέα (39) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΔΕΠΑΝ, που εδρεύει στην Αθήνα του Νομού Αττικής, και συγκεκριμένα για τους ΑΣΠ Λέσβου, ΑΣΠ Λήμνου, ΤΣΠ Αγ. Ευστρατίου, ΑΣΠ Σάμου, ΤΣΠ Ικαρίας, ΤΣΠ Αγαθονησίου, ΑΣΠ Χίου και ΤΣΠ Σκύρου, ανακοίνωσε η ΔΕΗ.

Υποβολή αιτήσεων από τις29.03.2023έως και τις07.04.2023.

Δείτε περισσότερα εδώ

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στον Κλάδο ΑΗΣ Πτολεμαΐδας V

Ο Κλάδος ΑΗΣ Πτολεμαΐδας V ανακοινώνει την πρόσληψη, προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά επτά (7) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Κλάδου Πτολεμαΐδας V, που εδρεύει στο Νομό Κοζάνης,ανακοίνωσε η ΔΕΗ.

Υποβολή αιτήσεων από τις29.03.2023έως και τις07.04.2023.

Δείτε περισσότερα εδώ