Στην αναμονή επιχειρήσεις Μέσης Τάσης και ενεργοβόρες βιομηχανίες για επιστροφή ΕΤΜΕΑΡ και αποζημιώσεις αντιστάθμισης

Στην αναμονή επιχειρήσεις Μέσης Τάσης και ενεργοβόρες βιομηχανίες για επιστροφή ΕΤΜΕΑΡ και αποζημιώσεις αντιστάθμισης
Τρίτη, 28/03/2023 - 05:40

Την επιστροφή των ποσών από το μειωμένο ΕΤΜΕΑΡ για το 2021 αναμένουν ακόμη οι επιχειρήσεις Μέσης Τάσης.

Υπολογίζεται στα 40 εκατ. ευρώ για τις επιλέξιμες επιχειρήσεις και αφορά στην επιστροφή χρημάτων που έχουν καταβάλει ήδη μέσω των λογαριασμών ρεύματος.

Υπενθυμίζεται ότι πλήρωναν ΕΤΜΕΑΡ 8,78 ευρώ/MWh, ενώ εφόσον είναι επιλέξιμες για τη χαμηλή κλίμακα του ειδικού τέλους θα έπρεπε να καταβάλουν 2,55 ευρώ/MWh. Οι σχετικές δηλώσεις των επιχειρήσεων έχουν γίνει εδώ και μήνες στην ειδική πλατφόρμα του ΔΑΠΕΕΠ και μάλιστα έχει ολοκληρωθεί η καταχώριση των προβλεπόμενων στοιχείων από τις επιχειρήσεις όχι μόνο για το 2021 αλλά και για το 2022.

Ακόμη δεν έχει προωθηθεί η επιστροφή των ποσών με παράγοντες της αγοράς να εκτιμούν ότι η καθυστέρηση σχετίζεται και με τις εκλογές, καθώς εκτός από τις επιχειρήσεις που έχουν λαμβάνειν, πολλές είναι αυτές που θα πρέπει να πληρώσουν επιπλέον ΕΤΜΕΑΡ και από τα 8,78/MWh ευρώ να περάσουν στα 17/MWh ευρώ. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται επιπλέον ποσά της τάξης των 8,22 ευρώ/MWh.

Επί του παρόντος το όλο ζήτημα παραμένει παγωμένο ενώ σύμφωνα με κάποιες εκτιμήσεις η καθυστέρηση σχετίζεται άμεσα και με τις πολιτικές εξελίξεις δεδομένου ότι δεν είναι λίγες οι επιχειρήσεις διαφόρων κλάδων που θα πρέπει να πληρώσουν επιπλέον ΕΤΜΕΑΡ δηλαδή από τα 8,78 ευρώ/MWhθα περάσουν στα 17 ευρώ/MWh.

Στο μεταξύ στο τέλος του επόμενου μήνα θα πρέπει να καταβληθεί και η πρώτη δόση για την αποζημίωση των ενεργοβόρων επιχειρήσεων που εντάσσονται στο μηχανισμό της αντιστάθμισης.

Το συνολικό σχήμα στο πλαίσιο του ειδικού καθεστώτος κρατικών ενισχύσεων για την αποζημίωση των ενεργοβόρων ενεργοβόρων επιχειρήσεων λόγω της αύξησης των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας με στόχο την αποφυγή της διαρροής άνθρακα (αντιστάθμιση) αφορά την καταβολή 1,36 δις ευρώ για την περίοδο 2021-2030. Η πρώτη καταβολή για το 2021 θα πρέπει να γίνει έως τις 30 Απριλίου και θα πρέπει να είναι της τάξης των 60 εκατ. ευρώ, ενώ έως το τέλος του έτους οι ενεργοβόρες βιομηχανίες θα πρέπει να λάβουν τις αποζημιώσεις ύψους 116 εκατ. ευρώ για το 2022.

Ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει εκδοθεί από την Κομισιόν η επίσημη εγκριτική απόφαση και ως εκ τούτου το ΥΠΕΝ δεν έχει προχωρήσει στην έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του μηχανισμού, αλλά και το άνοιγμα από τον ΔΑΠΕΕΠ της πλατφόρμας στην οποία θα πρέπει οι επιχειρήσεις να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για να λάβουν τη αποζημίωση.

Οι κλάδοι που θα ωφεληθούν από το μέτρο είναι οι εξής: κατασκευή δερμάτινων ενδυμάτων, παραγωγή αλουμινίου, παραγωγή ανόργανων βασικών χημικών ουσιών, παραγωγή μόλυβδου, ψευδάργυρου και κασσίτερου, παραγωγή χαρτοπολτού, κατασκευή χαρτιού και χαρτονιού, παραγωγή βασικού σιδήρου χάλυβα και σιδηροκραμάτων, μεταποίηση προϊόντων διύλισης πετρελαίου, παραγωγή χαλκού, παραγωγή άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων, παραγωγή πλαστικών, παραγωγή γυαλιού και παραγωγή βιομηχανικών αερίων όπως το υδρογόνο.