Άνοδος σε χονδρική τιμή ρεύματος και εισαγωγές

Άνοδος σε χονδρική τιμή ρεύματος και εισαγωγές
Τρίτη, 28/03/2023 - 05:46

Κατά 15,51% αυξήθηκε την προηγούμενη βδομάδα η μέση Τιμή Εκκαθάρισης της Αγοράς και διαμορφώθηκε στα €128.60/MWh.

Σύμφωνα με ανάλυση του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης, «παρά την πτώση στη ζήτηση ηλεκτρισμού, ασκήθηκαν ανοδικές πιέσεις στις τιμές του ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας, κυρίως λόγω της επικράτησης χαμηλής εβδομαδιαίας παραγωγής των μονάδων ΑΠΕ. Η εγχώρια εβδομαδιαία ζήτηση ηλεκτρισμού σημείωσε πτώση, παραμένοντας κάτω από τις 0.9 TWh (832 GWh). Η συνολική εβδομαδιαία ζήτηση στο Χρηματιστήριο Ενέργειας διαμορφώθηκε στις 867 GWh, λαμβάνοντας υπόψη και τις εξαγωγικές ροές του ελληνικού συστήματος (35 GWh)».

Σε ότι αφορά την το ενεργειακό μείγμα της χώρας την προηγούμενη βδομάδα σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΕΝΕ «οι μονάδες ΑΠΕ, με μέση ημερήσια παραγωγή 37 GWh, είδαν τη συνεισφορά τους στο εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου να διαμορφώνεται στο 33%. Η εβδομαδιαία παραγωγή των ΑΠΕ διαμορφώθηκε στις 261 GWh, σημειώνοντας πτώση 30% σε επίπεδο εβδομάδας». Το φυσικό αέριο διαμορφώθηκε στο 29%, οι καθαρές εισαγωγές 27%, ο λιγνίτης 9% και τα μεγάλα υδροηλεκτρικά 3%. Την προηγούμενη βδομάδα καταγράφηκε άνοδος στις καθαρές εισαγωγές. «Οι συνολικές εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα την προηγούμενη εβδομάδα ανήλθαν σε 245,847 MWh, με την μεγαλύτερη ημερήσια ποσότητα εισαγωγών να επιτυγχάνεται την περασμένη Τρίτη (21/3), διαμορφωμένη στις 43,434 MWh», σύμφωνα με το ΙΕΝΕ.