Αποτελέσματα Διαβούλευσης για τον υπολογισμό της καταλογιζόμενης σε Εκπροσώπους Φορτίου ενέργειας πελατών τους που είναι αυτοπαραγωγοί με ενεργειακό συμψηφισμό

Αποτελέσματα Διαβούλευσης για τον υπολογισμό της καταλογιζόμενης σε Εκπροσώπους Φορτίου ενέργειας πελατών τους που είναι αυτοπαραγωγοί με ενεργειακό συμψηφισμό
Παρασκευή, 24/03/2023 - 09:55

Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΕ επί αιτήματος-πρότασης Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας για: (α) τροποποίηση της διάταξης του άρθρου 19, παράγραφος 1 του Εγχειριδίου Εκπροσώπησης Μετρητών και Περιοδικής Εκκαθάρισης αναφορικά με τον υπολογισμό της καταλογιζόμενης σε Εκπροσώπους Φορτίου ενέργειας πελατών τους που είναι αυτοπαραγωγοί με ενεργειακό συμψηφισμό (β) διενέργεια αναδρομικής διορθωτικής εκκαθάρισης για παρελθούσες περιόδους εκκαθάρισης

Η ΡΑΕ, σε συνέχεια της από 23 Δεκεμβρίου 2022 πρόσκλησης για συμμετοχή στηδημόσια διαβούλευση επί αιτήματος-πρότασης Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας για: (α) τροποποίηση της διάταξης του άρθρου 19, παράγραφος 1 του Εγχειριδίου Εκπροσώπησης Μετρητών και Περιοδικής Εκκαθάρισης αναφορικά με τον υπολογισμό της καταλογιζόμενης σε Εκπροσώπους Φορτίου ενέργειας πελατών τους που είναι αυτοπαραγωγοί με ενεργειακό συμψηφισμό και (β) διενέργεια αναδρομικής διορθωτικής εκκαθάρισης για παρελθούσες περιόδους εκκαθάρισης, δημοσιοποιεί τον ακόλουθο κατάλογο συμμετεχόντων στη διαβούλευση καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής.

Η ΡΑΕ ευχαριστεί όσους συμμετείχαν στη Δημόσια Διαβούλευση.

Συμμετέχοντες

 1. Ημερομηνία αποστολής: 16.1.2023
  Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-343995
  Αποστολέας:
  ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
 2. Ημερομηνία αποστολής: 16.1.2023
  Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι- 344006
  Αποστολέας:
  ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
 3. Ημερομηνία αποστολής: 23.1.2023
  Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι- 344233
  Αποστολέας:
  ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
 4. Ημερομηνία αποστολής: 24.1.2023
  Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι- 344410
  Αποστολέας:
  ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΣΠΕΝ)