ΔΕΗ: Στο 5,35% το ποσοστό της Goldman Sachs

ΔΕΗ: Στο 5,35% το ποσοστό της Goldman Sachs
Πέμπτη, 02/03/2023 - 11:33

5,35% το έμμεσο ποσοστό της Goldman Sachs στη ΔΕΗ, σύμφωνα με γνωστοποίηση της εταιρεία. Το 5,18% αφορά σε δικαιώματα ψήφου μέσω μετοχών, το 0,16% σε δικαιώματα ψήφου μέσω χρηματοπιστωτικών μέσων και το 0,004% σε δικαιώματα ψήφου μέσω swaps.

Στην ανακοίνωση της εταιρείας αναφέρεται:

«Η εταιρεία με την επωνυμία Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (“ΔΕΗ”) ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και τη σχετική γνωστοποίηση που έλαβε στις 24.2.2023 από την εταιρεία Goldman Sachs Group, Inc., στις 22.2.2023 η Goldman Sachs Group, Inc. κατείχε έμμεσα, μέσω ελεγχόμενων νομικών οντοτήτων (controlled entities), συνολικά 20.429.634 (ή 5,35%) δικαιώματα ψήφου της ΔΕΗ ως ακολούθως:

(α)19.803.091 δικαιώματα ψήφου (ή 5,18%) που ενσωματώνονται σε μετοχές σύμφωνα με το αρ.10 του ν. 3556/2007

(β)613.111 δικαιώματα ψήφου (ή 0,16%) που ενσωματώνονται σε χρηματοπιστωτικά μέσα (Securities Lending) σύμφωνα με το αρ.11 παρ. 1.α) του ν. 3556/2007 και

(γ)13.432 δικαιώματα ψήφου (ή 0,004%) που ενσωματώνονται σε χρηματοπιστωτικά μέσα (Swaps) με αντίστοιχη οικονομική επίπτωση σύμφωνα με το αρ.11 παρ. 1.β) του ν. 3556/2007».