Με ρυθμούς χελώνας οι έξυπνοι μετρητές

Με ρυθμούς χελώνας οι έξυπνοι μετρητές
Δευτέρα, 30/01/2023 - 07:12

Το έργο της αντικατάστασης των συμβατικών μετρητών ΧΤ με έξυπνους μετρητές είναι ύψιστης σημασίας για την ψηφιοποίηση του δικτύου.

Στα 525,22 εκατ. ευρώ προϋπολογίζει ο ΔΕΔΔΗΕ στο Σχέδιο Ανάπτυξης Δικτύου 2022-2026 έχει δοθεί σε δημόσια διαβούλευση από τη ΡΑΕ, το κόστος για τα συστήματα τηλεμέτρησης στην πενταετία.

Το συνολικό κόστος της εγκατάστασης των «έξυπνων μετρητών» στο σύνολο των 8 εκατομμυρίων καταναλωτών χαμηλής τάσης ανέρχεται στο 1,163 δις ευρώ.

Ο ορίζοντας ολοκλήρωσης του έργου, που περιλαμβάνεται για άλλη μια φορά στο Σχέδιο Ανάπτυξης του Διαχειριστή είναι το 2030, ωστόσο κινείται με πολύ αργούς ρυθμούς, αφού ακόμη βρίσκεται στη φάση του διαγωνισμού, ο οποίος δεν έχει καταλήξει.

Όπως περιγράφεται στο Σχέδιο, το έργο της αντικατάστασης των συμβατικών μετρητών ΧΤ με έξυπνους μετρητές είναι ύψιστης σημασίας για την ψηφιοποίηση του δικτύου, που είναι μια από τις στρατηγικές προτεραιότητες του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) για την περίοδο 2021-2030. Θα επιτρέψει, μεταξύ άλλων, τη δυναμική τιμολόγηση της ενέργειας, την αύξηση της διείσδυσης ανανεώσιμων πηγών στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας,
βελτιωμένη γνώση της κατάστασης του δικτύου και μείωση μη-τεχνικών απωλειών.

Ο ΔΕΔΔΗΕ, αναγνωρίζοντας τη σημασία του, έχει αναπτύξει το Επιχειρησιακό Σχέδιο επέκτασης της τηλεμέτρησης, σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο αντανακλά τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες.

Ο εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης του έργου είναι έως το 2030, ενώ έχει προταθεί για συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το 2023 προβλέπεται να δαπανηθούν περίπου 50 εκατ. ευρώ και ο ΔΕΔΔΗΕ στους σχεδιασμούς προβλέπει ότι το έργο της αντικατάστασης των μετρητών θα αντλήσει το 2024 περίπου 120 εκατ ευρώ, το 2025 170,63 εκατ. ευρώ και το 2026 180 εκατ ευρώ.

Άγνωστό παραμένει εξάλλου από που θα πληρωθεί το έργο αφού όπως αναφέρει ο ΔΕΗΗΔΕ στο Σχέδιο Ανάπτυξης, απλώς έχει προταθεί να χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ειδικότερα το έργο περιλαμβάνει:

Προμήθεια και εγκατάσταση Συστήματος Τηλεμέτρησης AMI (Automated Meter Infrastracture) για την πανελλαδική συλλογή μετρήσεων κατανάλωσης και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 8 εκ. έξυπνους ηλεκτρονικούς μετρητές ΧΤ, που θα υποστηρίζει τις παρακάτω τεχνολογίες επικοινωνίας μετρητών:

  • Ασύρματη τεχνολογία κινητής τηλεφωνίας GSM/GPRS/3G/4G/5G, Nb IoT κ.α, διαδικτυακό Πρωτόκολλο TCP/IP, Ράδιο συχνότητα (RF Mesh), Φερέσυχνα (Power Line Carrier – PLC) πάνω σε γραμμές Διανομής
  • Προμήθεια 7,3 εκ. έξυπνων μετρητών ΧΤ, 5,2 εκ. μονοφασικών έξυπνων μετρητών ΧΤ, 2,1 εκ. τριφασικών έξυπνων μετρητών ΧΤ
  • Προμήθεια 2,92 εκ. κιβωτίων τοποθέτησης έξυπνων μετρητών ΧΤ
  • Εργασίες Πεδίου στις 5 Περιφέρειες της Διανομής που περιλαμβάνουν αντικατάσταση υφιστάμενων κιβωτίων, αντικατάσταση υφιστάμενων μετρητών με έξυπνους μετρητές
  • ένταξη έξυπνων μετρητών σε Κέντρο Τηλεμέτρησης

Μεταξύ των ωφελειών από την εγκατάσταση των έξυπνων μετρητών είναι η κατάρτιση τιμολογίων με σκοπό τη μετατόπιση ζήτησης από ώρες αιχμής σε ώρες χαμηλής ζήτησης και άρα χαμηλού κόστους. Η κατάρτιση τιμολογίων ανάλογα με το προφίλ της κατανάλωσης. Η επιτάχυνση της διαδικασίας αλλαγής προμηθευτή κλπ. Και όλα αυτά σε μια αγορά που ήδη βράζει και το «τρένο» της τηλεμέτρησης έχει χαθεί.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει ο ΔΕΔΔΗΕ τα οφέλη προς την αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας θα είναι μεταξύ άλλων η βελτιστοποίηση λειτουργίας των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση δεδομένων πραγματικού χρόνου, η συμμετοχή αυτοπαραγωγής σε αγορές ΗΕ, η μείωση των ρευματοκλοπών. Επιπλέον θα συμβάλλει στην παροχή ευέλικτων και εξατομικευμένων ανταγωνιστικών τιμολογιακών πολιτικών, την ανάπτυξη ενεργειακών δραστηριοτήτων, την αύξηση ανταγωνιστικότητας και την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και συμμετεχόντων αγοράς. Ως προς τα οφέλη των χρηστών- καταναλωτών και παραγωγών τονίζει ότι επιτυγχάνεται η παρακολούθηση ενεργειακής συμπεριφοράς σε πραγματικό χρόνο, η εξοικονόμηση ή χρονική μετακύλιση ενεργοβόρων δραστηριοτήτων σε φθηνότερες τιμολογιακές ζώνες και η συμμετοχή του καταναλωτή σε προγράμματα της αγοράς έναντι οικονομικών ανταλλαγμάτων και φυσικά η ακριβής τιμολόγηση βάσει πραγματικών δεδομένων κατανάλωσης.

Πάντως μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο το πότε θα ξεκινήσει να υλοποιείται το πλέον πολύπαθο έργο του ηλεκτρικού συστήματος της χώρας, η αναγκαιότητα του οποίου έχει καταστεί απολύτως επιτακτική λόγω και της ενεργειακής κρίσης.

Όπως έχει γίνει γνωστό, το έργο διεκδίκησαν επτά επιχειρηματικά σχήματα εκ των οποίων τέσσερα πέρασαν στη δεύτερη φάση. Πρόκειται για:

  • Την ισπανική θυγατρική της αμερικανικής εταιρίας κατασκευής μετρητών ItronSpain SLU, από κοινού με την επίσης ισπανική ZIV Aplicaciones y Tecnologia SL.
  • Την ρουμανική θυγατρική της αμερικανικής εταιρίας παραγωγής μετρητών ElsterRometrics SRL (μέλος του διεθνούς ομίλου Honeywell), μαζί με τις Intracom SA TelecomSolutions και ElsterGmbh.
  • Την σλοβενική εταιρία κατασκευής μετρητών Iskraemecod.d., από κοινού με την γαλλική OracleFrance SAS.
  • Την ελληνική Protasis AE, από κοινού με την γαλλική Sagemcom Energy &Telecom SAS.