Τεράστιες επισφάλειες από την ΚΥΑ για τις επιδοτήσεις στις επιχειρήσεις έως 35KvA

Τεράστιες επισφάλειες από την ΚΥΑ για τις επιδοτήσεις στις επιχειρήσεις έως 35KvA
Τετάρτη, 25/01/2023 - 06:50

Σύμφωνα με κύκλους της αγοράς οι επιβαρύνσεις των προμηθευτών μπορεί να φτάσουν και τα 200 εκατ. ευρώ.

Αντιμέτωποι με τεράστιες επισφάλειες βρίσκονται οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας λόγω της υπουργικής απόφασης για τον έλεγχο της νομιμότητας των επιδοτήσεων μη οικιακών καταναλωτών με παροχές ισχύος μέχρι και 35 kVA, αρτοποιείων, και παροχών αγροτικής χρήσης.

Σύμφωνα με κύκλους της αγοράς οι επιβαρύνσεις των προμηθευτών μπορεί να φτάσουν και τα 200 εκατ. ευρώ με το μεγαλύτερο μέρος να αφορά τη ΔΕΗ αλλά και μεγάλα ποσά στους υπόλοιπους προμηθευτές ανάλογα με την έκθεσή του στη συγκεκριμένη κατηγορία καταναλωτών.

Το πρόβλημα, το οποίο επεσήμανε και ο Ελληνικός Σύνδεσμος Προμηθευτών Ενέργειας ζητώντας συνάντηση με τον υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Κώστα Σκρέκα έγκειται στην υπουργική απόφαση που εκδόθηκε στο τέλος Δεκεμβρίου και βάσει της οποίας η επιδότηση στους εμπορικούς καταναλωτές δεν χορηγείται, αν οι δικαιούχοι δεν υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση στον προμηθευτή τους αναφορικά με τη νομιμότητα λήψης της κρατικής επιδότησης.

Αυτό συνέβη διότι οι επιδοτήσεις τελούσαν υπό την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία ήρθε τον Φθινόπωρο ενώ η παροχή των επιδοτήσεων άρχισε από τον περασμένο Απρίλιο και μάλιστα αναδρομικά από τον Ιανουάριο του 2022. Η έγκριση και η ΚΥΑ που ακολούθησε θέτουν ζητήματα κρατικών ενισχύσεων.

Έτσι οι προμηθευτές καλούνται σήμερα να ελέγξουν εάν νομίμως χορηγούνται οι επιδοτήσεις γεγονός που τους φέρνει αντιμέτωπους με τους πελάτες τους και ταυτόχρονα καλούνται να ανακτήσουν τυχόν υπερβάλλοντα ποσά από τον δικαιούχο καταναλωτή.

Αποτέλεσμα είναι η συντριπτική πλειοψηφία των προμηθευτών να έχει ήδη χορηγήσει, και ουσιαστικά χρηματοδοτήσει, τις πρόσθετες επιδοτήσεις σωρεύοντας τεράστια ποσά που θα πρέπει να τους καταβληθούν από το ΤΕΜ. Ποσά που πλέον καθίστανται επισφαλή ως προς την είσπραξή τους ακριβώς εξαιτίας της συγκεκριμένης προϋπόθεσης.

Ενστάσεις ΕΣΠΕΝ στον ΥΠΕΝ

Τις ενστάσεις του ως προς την υπουργική απόφαση έχει εκφράσει και ο Ελληνικός Σύνδεσμος Προμηθευτών Ενέργειας (ΕΣΠΕΝ) με επιστολή του στον υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος Κώστα Σκρέκα. Ο σύνδεσμος επισημαίνει ότι ανακύπτουν ζητήματα αυξημένης πολυπλοκότητας και ζητά συνάντηση με τον υπουργό προκειμένου να αναζητηθούν λύσεις.

Μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι εγείρονται σημαντικά ζητήματα ως προς την εφαρμογή της συγκεκριμένης ΚΥΑ, τα οποία καθιστούν ιδιαιτέρως επισφαλή για τον κλάδο της προμήθειας, τη χορήγηση της πρόσθετης επιδότησης υπό το συγκεκριμένο πλαίσιο και ζητάει τόσο η ευθύνη συλλογής των υπεύθυνων δηλώσεων των δικαιούχων, όσο και ο έλεγχος της σώρευσης (λοιπών) κρατικών ενισχύσεων (de minimis) θα πρέπει να ανατεθεί σε φορέα του οικονομικού επιτελείου (π.χ. ΑΑΔΕ), ο οποίος θα είναι και υπεύθυνος ανάκτησης τυχόν υπερβάλλουσας επιδότησης απευθείας από τους δικαιούχους αυτής.

Όπως αναφέρει «η συντριπτική πλειοψηφία των προμηθευτών έχει ήδη χορηγήσει, και ουσιαστικά χρηματοδοτήσει με ίδιο κόστος, τις πρόσθετες επιδοτήσεις βάσει των σχετικών επιστολών σας, σωρεύοντας τεράστια -καταβλητέα από το ΤΕΜ- ποσά, τα οποία πλέον καθίστανται επισφαλή ως προς την είσπραξή τους ακριβώς εξαιτίας της συγκεκριμένης προϋπόθεσης. Στο πλαίσιο αυτό, οφείλει να διασφαλιστεί η άμεση αποπληρωμή των απαιτήσεων που έχουν σωρευθεί από τους προμηθευτές από την έως σήμερα χορήγηση των πρόσθετων επιδοτήσεων, χωρίς την προϋπόθεση υποβολής υπεύθυνης δήλωσης για την πρώτη της χορήγηση».