Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ενέκρινε την εξαγορά της Watt & Volt από τη Mytilineos

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ενέκρινε την εξαγορά της Watt & Volt από τη Mytilineos
Δευτέρα, 19/12/2022 - 13:43

Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού ο αποκλειστικός έλεγχος της Watt and Wolt από τη ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ.

Σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού σε Τμήμα στις 16 Δεκεμβρίου 2022, αποφασίστηκε (υπ’ αριθ. 802/2022 Απόφαση ΕΑ) ομόφωνα η έγκριση της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 παρ. 3 του Ν. 3959/2011, η οποία αφορά στην απόκτηση από την εταιρία με την επωνυμία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.», του συνόλου (100%) των μετοχών της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «WATT AND VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ».

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η ανωτέρω αναφερόμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης, θα επιφέρει μεταβολή του ελέγχου της εταιρίας WATT AND VOLT, δεδομένου ότι η εταιρίαΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣθα αποκτήσει τον αποκλειστικό έλεγχο αυτής.

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ δραστηριοποιείται κυρίως στους τομείς της μεταλλουργίας, των έργων βιώσιμης ανάπτυξης, της ανάπτυξης έργων ανανεώσιμων πηγών και αποθήκευσης ενέργειας, καθώς και στους τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου. Η WATT AND VOLT δραστηριοποιείται στους τομείς της χονδρικής και λιανικής προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, λιανικής προμήθειας φυσικού αερίου, με βασική ωστόσο παρουσία μόνο στην λιανική προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, πρόσφατα δε, ανέπτυξε δραστηριότητα στη φόρτιση ηλεκτροκίνητων οχημάτων, ενώ κατέχει άδεια παροχής υπηρεσιών φορέα σωρευτικής εκπροσώπησης (ΦοΣΕ) παραγωγών ΑΠΕ. Ως εκ τούτου, η συγκέντρωση αφορά γενικότερα στον κλάδο της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα.

Εν προκειμένω, λαμβάνεται υπόψη ωςσχετική γεωγραφική αγοράαναφορικά με όλες τις σχετικές αγορές που αφορούν τη συγκέντρωση,η ελληνική επικράτεια.

Η συγκέντρωση έχεικατά βάση οριζόντια διάσταση(κυρίως η υπο-αγορά λιανικής προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας μέσης τάσης και η αγορά παροχής υπηρεσιών δημοσίως προσβάσιμων υποδομών φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων) δεδομένου ότι σε αυτές συμμετέχουν οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις και το αθροιστικό μερίδιο αγοράς είναι μεγαλύτερο του 15%, χωρίς ωστόσο να προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις εν λόγω αγορές.

Τελευταία τροποποίηση στις 19/12/2022 - 13:51