ΑΔΜΗΕ: Πρόγραμμα Συντήρησης Μονάδων 2023-2024

ΑΔΜΗΕ: Πρόγραμμα Συντήρησης Μονάδων 2023-2024
Πέμπτη, 01/12/2022 - 14:13

Ο ΑΔΜΗΕ ενημερώνει ότι στα πλαίσια του 2ετούς πλάνου Συντήρησης Μονάδων Παραγωγής, σύμφωνα με το άρθρο 3.11, του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος, έχουν δημοσιευτεί τα Προγράμματα Συντήρησης Μονάδων για τα επόμενα δύο (2) Ημερολογιακά Έτη.