Ρεύμα: Πότε θα γίνονται διακοπές το χειμώνα - Το σχέδιο της ΡΑΕ

Ρεύμα: Πότε θα γίνονται διακοπές το χειμώνα - Το σχέδιο της ΡΑΕ
Τρίτη, 30/08/2022 - 07:07

Μια σειρά από μέτρα με κυλιόμενες προγραμματισμένες διακοπές στην ηλεκτροδότηση για τους καταναλωτές προβλέπει το έκτακτο σχέδιο της ΡΑΕ.

Μέτρα όπως η αναστολή λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, των διασυνδέσεων με τις γειτονικές χώρες αλλά και κυλιόμενες προγραμματισμένες διακοπές στην ηλεκτροδότηση για τους καταναλωτές περιλαμβάνει το επικαιροποιημένο σχέδιο για την αντιμετώπιση κρίσεων στην ηλεκτροπαραγωγή, που οριστικοποιήθηκε από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

Σύμφωνα με αυτό, σε περίπτωση ανεπάρκεια ορυκτών καυσίμων τα μέτρα που εφαρμόζονται από τον ΑΔΜΗΕ έχουν ως εξής:

Παύση λειτουργίας υδροαντλητικών μονάδων σε λειτουργία άντλησης εφόσον δεν μειώνεται η ικανότητα των μονάδων να λειτουργούν σε πλήρη φορτίο.

Προβλέπει την ετοιμότητα όλων των διαθέσιμων ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων και ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα (λιγνίτης, φυσικό αέριο, υδάτινα αποθέματα) κάθε ημέρας, διαχειρίζεται τη λειτουργία τους για την ασφάλεια του Συστήματος.

Αύξηση αποθεμάτων λιγνίτη

 • Ενεργοποίηση μηχανισμού μείωσης κατανάλωσης κυρίως στις ώρες αιχμής. (Μηχανισμός Απόκρισης Ζήτησης που προβλέπει τη Συμμετοχή Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενου Φορτίου στην Αγορά Εξισορρόπησης.)

 • Ενεργοποίηση διαδικασιών που προβλέπονται στα διμερή σύμφωνα με γειτονικά κράτη για μηδενισμό εξαγωγικών προγραμμάτων ενέργειας και έκτακτες εισαγωγές

 • Ενεργοποίηση μονάδων έκτακτης ανάγκης που βρίσκονται σε κατάσταση ψυχρής εφεδρείας.

 • Προχωράει σε κυλιόμενες περικοπές φορτίου

Μέτρα για περιορισμένες εισαγωγές φυσικού αερίου

Επίσης σε περιπτώσεις περιορισμένων εισαγωγών ΦΑ μέσω αγωγών στα βόρεια σύνορα της χώρας και επομένως προβλημάτων στην τροφοδοσία των ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων με καύσιμο φυσικό αέριο, προβλέπονται επιπλέον τα παρακάτω μέτρα:

 • Αναβολή προγραμματισμένων συντηρήσεων μονάδων παραγωγή.
 • Αυξημένη λειτουργία λιγνιτικών μονάδων.
 • Αυξημένη λειτουργία υδροηλεκτρικών μονάδων.
 • Αίτηση για παροχή έκτακτης βοήθειας σε γειτονικούς Διαχειριστές που δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα επάρκειας ισχύος.
 • Ενημέρωση καταναλωτών για μειωμένη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας (κυρίως τις ώρες αιχμής).
 • Ορθολογική διαχείριση και συντήρηση συστημάτων ψύξης – θέρμανσης
 • Εξοικονόμηση ενέργειας στον τομέα του φωτισμού
 • Εξοικονόμηση ενέργειας στα ύδρευσης – αποχέτευσης
 • Ενεργοποίηση μονάδων με δυνατότητα εναλλαγής καυσίμου δυνατότητα.

Τα τρία σενάρια κινδύνου

Αξίζει να σημειωθεί ότι η κατηγοριοποίηση των σεναρίων προσδιορίζει ως σενάρια μη ανεκτού κινδύνου τη διακοπή της τροφοδοσίας με φυσικό αέριο από τη Ρωσία (χειμώνας 2022-2023 -χωρίς Πτολεμαΐδα V αλλά και με την Πτολεμαΐδα V), το κύμα ψύχους, χιόνια και τον καύσωνα, καθώς και την κυβερνοεπίθεση Β.

Ως σενάρια μη επιθυμητού κινδύνου θεωρούνται οι πλημμύρες, οι ανεμοθύελλες, η ξηρασία και οι δασικές πυρκαγιές, η πανδημία και το ανθρώπινο λάθος, η κυβερνοεπίθεση Α, η πόσυρση λιγνιτικών-διασύνδεση Κρήτης χωρίς Πτολεμαΐδα V, η βλάβη εξοπλισμού και η απόσυρση λιγνιτικών - καθυστέρηση ένταξης νέων μονάδων.

Στα σενάρια ανεκτού και κατά συνέπεια διαχειρίσιμου κινδύνου εντάσσονται η απόσυρση λιγνιτικών μονάδων - διασύνδεση Κρήτης με Πτολεμαΐδα V, ο σεισμός και ο εισμός - εκτός HVDC με Ιταλία.

Η κατάσταση συναγερμού

Σύμφωνα με το σχέδιο ο ΑΔΜΗΕ ενεργοποιεί την κατάσταση συναγερμού όταν

 • Το Σύστημα λειτουργεί κοντά στα όρια ασφάλειας και η εμφάνιση ενός απρόβλεπτου συμβάντος, ακόμα και μετά την ενεργοποίηση διορθωτικών μέτρων, οδηγεί σε παραβίαση των ορίων ασφάλειας.
 • Όταν παραβιάζονται τα ονομαστικά επίπεδα τάσης συστήματος, έντασης ρεύματος ή συχνότητας και οι αποζεύξεις εξοπλισμού, η απώλεια συγχρονισμού, διακοπές τροφοδότησης οδηγούν το σύστημα σε μη ασφαλή κατάσταση με μεγάλη πιθανότητα γενικής κατάρρευσης.
 • Το Σύστημα βρίσκεται σε κατάσταση black out στην περίπτωση απώλειας φορτίου άνω του 50% ή απώλειας τάσης για τουλάχιστον τρία λεπτά με αποτέλεσμα την ενεργοποίηση του Σχεδίου Αποκατάστασης.
 • Ο ΑΔΜΗΕ μπορεί να περικόψει τις διασυνοριακές ανταλλαγές ενέργειας ή να αιτηθεί και να λάβει ενέργεια έκτακτης ανάγκης από γειτονικούς Διαχειριστές.
 • Επίσης προβλέπεται προσωρινή αναστολή της λειτουργίας της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στην οποία προχωράει ο ΑΔΜΗΕ όταν παρουσιάζονται σημαντικά προβλήματα ασφαλούς λειτουργίας του Συστήματος.
Τελευταία τροποποίηση στις 30/08/2022 - 07:29