Με 26 μέλη ο Σύνδεσμος Διαχειριστών Συστημάτων Αποθήκευσης Ενέργειας

Με 26 μέλη ο Σύνδεσμος Διαχειριστών Συστημάτων Αποθήκευσης Ενέργειας
Παρασκευή, 10/12/2021 - 21:51

Με 26 αρχικά μέλη ιδρύθηκε ο Σύνδεσμος Διαχειριστών Συστημάτων Αποθήκευσης Ενέργειας (ΣΔΣΑΕ), με στόχο τη στήριξη των μικρών και μεσαίων επενδύσεων στον κλάδο.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του ΣΔΣΑΕ, σκοπός του Σωματείου είναι:

  • Η προώθηση των θεμάτων και η διαφύλαξη των συμφερόντων των διαχειριστών συστημάτων αποθήκευσης Η/Ε.
  • Η μελέτη προβλημάτων αφορώντων την αποθήκευση ενέργειας καθώς και η επίλυσή τους.
  • Η μελέτη προβλημάτων αφορώντων την αποθήκευση ενέργειας καθώς και η επίλυσή τους.
  • Η προάσπιση των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του σωματείου.
  • Ο συντονισμός προκειμένου η διαδικασία ενώπιον των αρμόδιων υπηρεσιών και φορέων, κρατικών και μη που εμπλέκονται στην ίδρυση και λειτουργία μονάδων αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα να καταστεί συντομότερη και απλούστερη.
  • Η εκπροσώπηση των μελών του σωματείου ενώπιον ελληνικών, και διεθνών Αρχών στους αρμόδιους κυβερνητικούς παράγοντες και στα M.M.E.
  • Κάθε πρωτοβουλία ή ενέργεια που θα έχει σαν στόχο την εξάλειψη του φαινομένου του Θερμοκηπίου και την προστασία του περιβάλλοντος.
  • Η διάδοση / επέκταση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην ελληνική αγορά ενέργειας.
Τελευταία τροποποίηση στις 16/05/2022 - 12:19