Τα επόμενα στάδια για την ανάπτυξη των υπεράκτιων αιολικών πάρκων

Τα επόμενα στάδια για την ανάπτυξη των υπεράκτιων αιολικών πάρκων
Πέμπτη, 31/08/2023 - 07:19

Υπουργική απόφαση θα ανάψει το πράσινο φως για τις περιοχές που θα αναπτυχθούν τα υπεράκτια αιολικά.

Eν αναμονή της υπουργικής απόφασης που θα ανάψει το πράσινο φως για τις περιοχές που θα αναπτυχθούν τα υπεράκτια αιολικά, με το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα να προβλέπει πως η εγκατεστημένη ισχύς των υπεράκτιων αιολικών πάρκων αναμένεται να ανέλθει σε 1,9 GW έως το 2030. Να σημειωθεί πως έχει εκφραστεί σε τουλάχιστον 5 περιοχές, ενώ στην Αλεξανδρούπολη θα υλοποιηθεί το πιλοτικό έργο, ισχύος 600 MW. Επίσης, στο μικροσκόπιο βρίσκεται και η Κρήτη.

Απαραίτητες προϋποθέσεις σύμφωνα με το ΕΣΕΚ που είδε το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες για την επίτευξη του στόχου των 1,9 GW έως το 2030 είναι:

-Η κατάρτιση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων (ΕΠΑΥΑΠ), το οποίο και θα καθορίσει το σύνολο του θαλάσσιου χώρου που είναι καταρχήν δεκτικός για τη σχετική εκμετάλλευση. Το ΕΠΑΥΑΠ εκπονείται ήδη από την ΕΔΕΥΕΠ ΑΕ και θα ολοκληρωθεί εντός του 2023 με έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

-Το ΕΠΑΥΑΠ θα καλύπτει διαφορετικές φάσεις ανάπτυξης των ΥΑΠ. Η Α΄ Φάση θα καλύπτει το στόχο έως το 2030 και η Β΄ Φάση θα καλύπτει το στόχο έως το 2050 με έναν ενδιάμεσο στόχο για το 2035.

-Η επιλογή των πρώτων Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων (ΠΟΑΥΑΠ), στις οποίες θα εγκατασταθούν τα πρώτα ΥΑΠ. Οι πρώτες ΠΟΑΥΑΠ θα καθοριστούν με Προεδρικό Διάταγμα ως το τέλος 2024 και θα καλύπτουν τον στόχο των 1,9 GW. Στις ΠΟΑΥΑΠ θα συμπεριλαμβάνεται η θαλάσσια περιοχή νοτίως της Αλεξανδρούπολης, η οποία καθορίζεται με νόμο ως ΠΟΑΥΑΠ.

-Η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του σχήματος ενίσχυσης το οποίο έχει ήδη προκοινοποιηθεί, και η εφαρμογή του. Το σχήμα προβλέπει λειτουργική ενίσχυση μέσω 20ετούς Contract for Differences κατόπιν συμμετοχής σε ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών που θα διεξάγονται έως το τέλος του 2025 ή τις αρχές του 2026. Η ολοκλήρωση των πρώτων ΥΑΠ αναμένεται έως το τέλος του 2030.

Έως το 2027 θα έχει αρχίσει και η διαδικασία επιλογής και προσδιορισμού της δεύτερης ομάδας ΠΟΑΥΑΠ, που θα καλύψει τον ενδιάμεσο στόχο του 2035. Παράλληλα, θα γίνει επανεξέταση του Εθνικού Προγράμματος πριν το 2030 ώστε να προσαρμοστεί η Β΄ Φάση (μετά το 2035) σε νέα τεχνολογικά και οικονομικά δεδομένα.