Ρίσκο η έλλειψη δικτύου για την αγορά

Ρίσκο η έλλειψη δικτύου για την αγορά
Πέμπτη, 25/05/2023 - 06:22

Με γνώμονα την ολοκλήρωση του νομοθετικού πλαισίου που θα επιτρέψει τη μεγαλύτερη διείσδυση των ΑΠΕ στην Ελλάδα η αγορά επισημαίνει το πρόβλημα που υπάρχει με την έλλειψη ηλεκτρικού χώρου.

Με γνώμονα την ολοκλήρωση του νομοθετικού πλαισίου που θα επιτρέψει τη μεγαλύτερη διείσδυση των ΑΠΕ στην Ελλάδα η αγορά επισημαίνει το πρόβλημα που υπάρχει με την έλλειψη ηλεκτρικού χώρου και την ανάγκη να γνωστοποιηθεί το όφελος των έργων στην κοινωνία.

Μιλώντας στο συνέδριο Energyear χθες ο κ. Κωνσταντίνος Καραλής Managing Director στην Hive Hellas επεσήμανε το μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον που υπάρχει, όμως το θέμα είναι να υπάρχει ηλεκτρικό χώρος. Σημείωσε πως κάθε έργο έχει τις δικές του παραμέτρους και πρόσθεσε πως έχουν γίνει βήματα στο κομμάτι της νομοθεσίας όπως σε σχέση με την ανάπτυξη των έργων αποθήκευσης.

Υπενθυμίζεται πως πριν λίγες ημέρες βγήκε σε ΦΕΚ η υπουργική απόφαση που προβλέπει το χρονοδιάγραμμα για τους διαγωνισμούς για έργα αποθήκευσης. Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση η συνολική δημοπρατούμενη ισχύς μέσω των Ανταγωνιστικών Διαδικασιών υποβολής προσφορών ανέρχεται σε 1000 MW μέγιστης ισχύος έγχυσης Ενισχυόμενων Σ.Α.Η.Ε.

nn062358

Η ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή προσφοράς για την Α’ Ανταγωνιστική Διαδικασία καθορίζεται σε 115.000 ευρώ ανά μεγαβάτ ανά έτος (€/MW/έτος). Τίθεται μέγιστο όριο κατακύρωσης ισχύος ανά συμμετέχοντα σωρευτικά για την Α’ και τη Β’ Ανταγωνιστική Διαδικασία, το οποίο ορίζεται σε 100 MW. Επίσης, τίθεται μέγιστο όριο κατακύρωσης ισχύος ανά συμμετέχοντα σωρευτικά για το σύνολο της δημοπρατούμενης ισχύος των Α’, Β’ και Γ’ Ανταγωνιστικών Διαδικασιών, το οποίο ορίζεται σε 25% της συνολικής δημοπρατούμενης ισχύος αυτών, ήτοι όριο 250 MW.