Ποια είναι η πολωνική εταιρεία προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος από ΑΠΕ που θέλει να μπει στην ελληνική αγορά

Ποια είναι η πολωνική εταιρεία προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος από ΑΠΕ που θέλει να μπει στην ελληνική αγορά
Πέμπτη, 18/05/2023 - 05:59

Μια σχετικά νέα εταιρεία αλλά με διεθνή παρουσία σε 23 χώρες επιδιώκει να μπει στην ελληνική αγορά προμήθειας ηλεκτρισμού, που προέρχεται αποκλειστικά από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Πρόκειται για την πολωνική Respect Energy SA, η οποία ήδη έχει καταθέσει αίτηση στη ΡΑΑΕΥ (πρώην ΡΑΕ) για τη χορήγηση άδειας προμήθειας και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας και σύμφωνα με την Αρχή, όπως έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλλει αιτιολογημένες αντιρρήσεις έως το τέλος Μαίου.

Πρόκειται για άδεια προμήθειας συνολικής ισχύος 300 MW και για διάρκεια 20 ετών με δυνατότητα παράτασης.

Η Ελλάδα, στην οποία επιδιώκει να διευρύνει την παρουσία της, θα είναι η 24η χώρα για την πολωνική, που όπως αναγράφει στην επίσημη ιστοσελίδα της είναι η μοναδική στην Πολωνία που πουλά ενέργεια αποκλειστικά από ανανεώσιμες πηγές και προς το σκοπό αυτό συνεργάζεται με περισσότερους από 600 προμηθευτές. Η Respect Energy, στοχεύει στο να δραστηριοποιηθεί στην ελληνική αγορά προμήθειας, στα πράσινα PPAs, τις μακροπρόθεσμες διμερείς συμφωνίες πώλησης ηλεκτρισμού και στο trading.

Πρωταρχική δραστηριότητα της εταιρείας, που λειτουργεί μόλις οκτώ χρόνια, είναι η αγορά πράσινης ενέργειας από παραγωγούς ΑΠΕ και η πώληση της ενέργειας αυτής στους τελικούς καταναλωτές, δηλαδή στις επιχειρήσεις. Όλη η ενέργεια που παρέχει στους πελάτες της προέρχεται από ΑΠΕ. Αγοράζει ενέργεια για λογαριασμό των πελατών της αποκλειστικά από προμηθευτές που λειτουργούν στον τομέα των ΑΠΕ ενώ οι υπηρεσίες της απευθύνονται όχι μόνον σε μεγάλες αλλά και σε μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις ακόμα και σε μεμονωμένους καταναλωτές.

Επίσης, δίνει το παρών στο trading ενέργειας στις διεθνείς αγορές, κυρίως στην Ευρώπη. Χρησιμοποιώντας μοντέλα προηγμένης ανάλυσης και στοιχεία που συγκεντρώνει από συστήματα ηλεκτρισμού, όπως η ίδια αναφέρει, κάνει αρμπιτράζ στις διεθνείς αγορές ενώ συλλέγει δεδομένα από χιλιάδες σημεία μέτρησης.

Παράλληλα επεκτείνει το επενδυτικό της χαρτοφυλάκιο, προωθώντας έργα κατασκευής καθώς και εξαγορές αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων.

Η εταιρεία έχει εμπειρία στα πράσινα PPA- τις διμερείς μακροπρόθεσμες συμφωνίες προμήθειας ρεύματος και για πολυετείς συμβάσεις, που υπογράφονται με μεγάλες εταιρείες διάρκειας και 15 ετών, όπως αναγράφει στην ιστοσελίδα της. Παράλληλα, η εταιρεί κατανέμει συγκεκριμένες πηγές ενέργειας στους πελάτες αυτούς, ενώ εγγυάται την τιμή πώλησης του ρεύματος για όλη τη διάρκεια της σύμβασης, με τη βοήθεια εργαλείων όπως η μελέτη των ατμοσφαιρικών συνθηκών, τα αποτελέσματα αναλύσεων, μεσομακροχρόνιες προβλέψεις κλπ

Εχει περισσότερους από 15.000 πελάτες κυρίως επιχειρήσεις και προμηθεύεται αποκλειστικά ρεύμα από ΑΠΕ, από 600 προμηθευτές. Παράλληλα δραστηριοποιείται στο διεθνές trading, κυρίως στην Ευρώπη και συνολικά απασχολεί 250 άτομα προσωπικό.