Ποιος είναι ο ρόλος υδρογόνου και βιομεθανίου στην ενεργειακή μετάβαση

Ποιος είναι ο ρόλος υδρογόνου και βιομεθανίου στην ενεργειακή μετάβαση
Δευτέρα, 03/04/2023 - 06:37

Το ανανεώσιμο υδρογόνο και το βιομεθάνιο είναι οι κύριες πηγές απαλλαγής του αυξημένου σε εκπομπές CO2 αερίου έως το 2050.

Το ανανεώσιμο υδρογόνο θα καλύπτει το 92-98% της ζήτησης υδρογόνου το 2050. Το βιομεθάνιο υποστηρίζει την απανθρακοποίηση του συστήματος και ταυτόχρονα μειώνει την εξάρτηση από τις εισαγωγές ενέργειας. Τα παραπάνω καταγράφει έρευνα της Gas for Climate.

Το βιομεθάνιο είναι ένα ανανεώσιμο αέριο που οδηγεί σε υψηλή εξοικονόμηση αερίων του θερμοκηπίου. Είναι συμβατό με τα υφιστάμενα δίκτυα αερίου, μπορεί να βελτιώσει τη διαχείριση των απορριμμάτων, υποστηρίζει τις αγροτικές οικονομίες. Η παραγωγή βιομεθανίου μέσω αναερόβιας χώνευσης είναι μια αποδεδειγμένη και έτοιμη για την αγορά τεχνολογία με ελάχιστους τεχνολογικούς κινδύνους. Το βιομεθάνιο είναι ουσιαστικά μια άμεση αντικατάσταση του φυσικού αερίου που μπορεί να παραχθεί εγχώρια και να χρησιμοποιηθεί σε όλους τους τομείς της οικονομίας (π.χ. θέρμανση κτιρίων, βιομηχανική θέρμανση, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με δυνατότητα αποστολής, μεταφορές). Η Επιτροπή αναγνωρίζει πλήρως αυτά τα οφέλη και ως εκ τούτου έθεσε στόχο 35 bcm (371 TWh) ετησίως παραγωγή βιομεθανίου έως το 2030. Σήμερα, 3,5 bcm (37 TWh) βιομεθανίου και 15 bcm βιοαερίου παράγονται στην ΕΕ27.

Σύμφωνα με τη έρευνα της Gas for Climate η τελική ζήτηση για υδρογόνο στους τομείς της τελικής χρήσης αυξάνεται έντονα μετά το 2030 και γίνεται ο κύριος φορέας ενέργειας αερίου μέχρι το 2050. Η προσφορά βιομεθανίου και τελικά και συνθετικού μεθανίου πρέπει να αυξηθεί σημαντικά έως το 2050 για να αντικαταστήσει το φυσικό αέριο.

Τέλος, όσον αφορά την πολιτική, η ανάπτυξη εθνικών στρατηγικών για το βιομεθάνιο από τα κράτη μέλη της ΕΕ και η διαθεσιμότητα επαρκών κονδυλίων στο πλαίσιο του 6ου καταλόγου PCI είναι υψίστης σημασίας για την πραγματοποίηση επενδύσεων σε υποδομές υδρογόνου και βιομεθανίου.