ΕΤΜΕΑΡ 2022: Εκπνέει η προθεσμία υποβολής αιτημάτων υπαγωγής σε μειωμένες χρεώσεις το 2022

ΕΤΜΕΑΡ 2022: Εκπνέει η προθεσμία υποβολής αιτημάτων υπαγωγής σε μειωμένες χρεώσεις το 2022
Δευτέρα, 06/03/2023 - 10:32

Ο ΔΑΠΕΕΠ ενημερώνει τους δυνητικούς δικαιούχους, ότι εκπνέει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για υπαγωγή των καταναλώσεών τους το έτος 2022, σε μειωμένες χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ. Σε εφαρμογή των διατάξεων της ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/76149/2579 ΦΕΚ Β’ 3921/25.07.2022 την 08/03/2023 ο ΔΑΠΕΕΠ θα διακόψει την πρόσβαση των ενεργοβόρων καταναλωτών στο Πληροφοριακό Σύστημα Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ και την πρόσβαση των αγροτών στο Υποσύστημα Παροχών Αγροτικής Χρήσης.

Στη συνέχεια, ο ΔΑΠΕΕΠ θα διενεργήσει την αξιολόγηση των αιτήσεων που υποβλήθηκαν την περίοδο του Ιανουαρίου 2023 και θα αναρτήσει στην πλατφόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος αναλυτικά Ενημερωτικά Σημειώματα και Αποφάσεις Υπαγωγής σε Μειωμένες Χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ για τις καταναλώσεις των δικαιούχων όλων των κατηγοριών της ΥΑ ΥΠΕΝ/Δ ΗΕ/58433/2038 ΦΕΚ Β’2981/10.06.2022 για το έτος 2022, σύμφωνα με επικαιροποιημένα ιστορικά στοιχεία αναφοράς που του κοινοποιήθηκαν από τους αρμόδιους διαχειριστές.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της ΥΑ ΥΠΕΝ/Δ ΗΕ/58433/2038 ΦΕΚ Β’2981/10.06.2022, η οποία τροποποίησε την αρχική ΥΑ ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/76979/4917 ΦΕΚ Β’3373/31.08.2019, οι μοναδιαίες μειωμένες χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ για το 2022 διαμορφώνονται ως εξής:

Κατηγορία

Περιγραφή

Μοναδιαία Χρέωση

Πλαφόν

Α.1

Επιχειρήσεις με δραστηριότητες του Παραρτήματος 3 των Κατευθυντήριων Γραμμών με ΕΗΕ < 10%

2,55 €

Α.2

Επιχειρήσεις με δραστηριότητες του Παραρτήματος 3 των Κατευθυντήριων Γραμμών με ΕΗΕ ≥ 10% και ΕΗΕ < 20%

2,55 €

ΝΑΙ

Α.3

Επιχειρήσεις με δραστηριότητες του Παραρτήματος 3 των Κατευθυντήριων Γραμμών με ΕΗΕ ≥ 20%

2,55 €

ΝΑΙ

Α.4

Επιχειρήσεις με δραστηριότητες του Παραρτήματος 5 των Κατευθυντήριων Γραμμών με ΕΗΕ ≥ 20%

2,55 €

ΝΑΙ

Β.1

Επιχειρήσεις ΥΤ ή ΜΤ με δραστηριότητες του Παραρτήματος 5 των Κατευθυντήριων Γραμμών με ΕΗΕ 10% και ΕΗΕ < 20%

3,40 €

Β.2

Επιχειρήσεις ΥΤ ή ΜΤ με δραστηριότητες που δεν περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα 3 και 5 των Κατευθυντήριων Γραμμών με ΕΗΕ ≥ 20%

3,40 €

Β.3

Λιγνιτωρυχεία και Αντλητικοί Σταθμοί με σύνδεση στην Υψηλή Τάση, και Μέσα Σταθερής Τροχιάς με σύνδεσης στη Μέση ή στην Υψηλή Τάση

3,40 €

Β.4.1

Αγροτικής Χρήσης Χαμηλής Τάσης

9,01 €

B.4.2

Αγροτικής Χρήσης Μέσης Τάσης

8,60 €

B.5

i) Επιχειρήσεις με δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές (ΚΑΔ 5222) ii) Επιχειρήσεις με δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές (ΚΑΔ 5223) iii) Επιχειρήσεις με δραστηριότητες συναφείς με ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα (ΚΑΔ 5510) iv) Επιχειρήσεις με δραστηριότητες συναφείς με καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής (ΚΑΔ 5520) v) Επιχειρήσεις με δραστηριότητες συναφείς με χώρους κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα (ΚΑΔ 5530)

8,78€

B.6

Επιχειρήσεις στην ΥΤ ή ΜΤ ή καταναλωτές αγροτικής χρήσης στη ΜΤ ή ΧΤ που είναι δικαιούχοι των κατηγοριών στους Πίνακες Α και Β, για το μέρος της κατανάλωσής τους που δεν υπάγεται σε άλλη κατηγορία μειωμένων χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ

8,78 €

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ