Ενεργειακές κοινότητες: Έρχεται πρόγραμμα χρηματοδότησης από δήμους

Ενεργειακές κοινότητες: Έρχεται πρόγραμμα χρηματοδότησης από δήμους
Κυριακή, 29/01/2023 - 07:50

Το πρώτο τρίμηνο του 2023, αναμένεται η δημοσιοποίηση προγράμματος χρηματοδότησης ενεργειακών κοινοτήτων των Δήμων της χώρας.

Η ενεργειακή φτώχεια αποτελεί ένα ιδιαίτερα κρίσιμο κοινωνικό θέμα που συνδέεται άμεσα με τον τομέα της ενέργειας. Στη σημερινή συγκυρία λαμβάνει μεγάλες διαστάσεις εξαιτίας και της ανόδου των τιμών. Τα τελευταία χρόνια η πολιτεία έχει αναλάβει μια σειρά από το πρωτοβουλίες, όπως την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών, μέσω προγραμμάτων (εξοικονομώ). Ακόμα ένα μέτρο που επεξεργάζεται είναι η υλοποίηση του προγράμματος χρηματοδότησης ενεργειακών κοινοτήτων Δήμων για την ανάπτυξη Φωτοβολταϊκών Σταθμών, με γνώμονα την αποκεντρωμένη παραγωγή ενέργειας και τον δίκαιο επιμερισμό τους σε ευάλωτα νοικοκυριά με τη διαδικασία ανάθεσης σύμβασης μέσω Καταλόγου Προμηθευτών/Παρόχων Υπηρεσιών του άρθρου 119 Ν. 4412/2016, προϋπολογισμού εξήντα χιλιάδων ευρώ.

Το πρώτο τρίμηνο του 2023, αναμένεται η δημοσιοποίηση προγράμματος χρηματοδότησης ενεργειακών κοινοτήτων των Δήμων της χώρας. Στόχος σύμφωνα με τους ομιλητές της εκδήλωσης που συνδιοργάνωσε πριν λίγες ημέρες ο Δήμος Πεντέλης και ο Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων με θέμα: «Ενεργειακές Κοινότητες για τη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων» να αξιοποιηθούν 100 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών σταθμών από τους ΟΤΑ, των οποίων η παραγωγή ενέργειας θα επιμερίζεται κατά κύριο λόγο σε ενεργειακά φτωχά νοικοκυριά. Η επιδότηση θα αφορά στο 100% του κόστους επένδυσης, σύμφωνα με τους εξωτερικούς συμβούλους του Συνδέσμου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων.

Την ίδια ώρα ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης αναμένεται να ξεκινήσει έρευνα για την ενεργειακή φτώχεια στο πλαίσιο του προγράμματος ΕU Energy Poverty Advisory Hub στο οποίο συμμετέχουν 35 δήμοι της Ε.Ε. με σκοπό την καταγραφή του φαινομένου και την παροχή συμβουλευτικών προτάσεων. Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε συνεργασία με τον Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης διοργάνωσε πριν λίγες ημέρες εκδήλωση όπου η γενική διευθύντρια του ανεξάρτητου οργανισμού ΙΝΖΕΒ Άλις Κοροβέση, τόνισε πως θα συλλεχθούν και θα αναλυθούν τα δεδομένα για τη διάγνωση των επιπέδων ενεργειακής φτώχειας στο δήμο, ενώ θα διοργανωθούν μία ή δύο εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης των πολιτών του Δήμου με στόχο την ενημέρωση των πολιτών για τους τρόπους αντιμετώπισης του φαινομένου.