Νέους δρόμους για τη μεταφορά πράσινης ενέργειας δημιουργεί ο ΑΔΜΗΕ

Νέους δρόμους για τη μεταφορά πράσινης ενέργειας δημιουργεί ο ΑΔΜΗΕ
Δευτέρα, 28/11/2022 - 06:37

Νέες προοπτικές για τη μεταφορά πράσινης ενέργειας δημιουργούν οι διεθνείς διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας όπως προβλέπονται στο δεκαετές σχέδιο ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ, που αναμένεται να εγκριθεί έως το τέλος του έτους.

Σε μια περίοδο που η ενεργειακή κρίση έχει ανατρέψει όλα τα δεδομένα και η Ευρώπη αναζητά εναλλακτικές πηγές τροφοδοσίας ενέργειας για την πλήρη απεξάρτηση από το ρώσικο φυσικό αέριο αλλά και για την πράσινη μετάβαση τα έργα που υλοποιούνται ή προγραμματίζονται από τον ΑΔΜΗΕ δημιουργούν νέες προοπτικές.

Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή η εγκατεστημένη ισχύς σε έργα ΑΠΕ προσεγγίζει τα 10 GW ενώ έχει δεσμευθεί ηλεκτρικός χώρος για την εγκατάσταση επιπλέον 10 - 12 GW. Παράλληλα με τα έργα που προγραμματίζει ή υλοποιεί ο ΑΔΜΗΕ στο σύστημα υψηλής τάσης της χώρας θα δημιουργήσει ηλεκτρικό χώρο της τάξης των 28 GW. Με δεδομένο ότι η μέση ισχύς που έχει ανάγκη η χώρα είναι της τάξης των 6-7 GW προβλέπεται να υπάρχει σημαντικό πλεόνασμα πράσινης ενέργειας προς εξαγωγή.

Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι πρόσφατα ο πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, Θανάσης Δαγούμας, χαρακτήρισε το πρόγραμμα του ΑΔΜΗΕ ως ένα φιλόδοξο και εξαιρετικά χρήσιμο πρόγραμμα αφού θα διευκολύνει στην εξαγωγή πράσινης ενέργειας από τη χώρα προς την Ευρώπη ενώ παράλληλα θα καταστήσει την Ελλάδα κόμβο διαμετακόμισης πράσινης ενέργειας.

Στο πλαίσιο αυτό ο ΑΔΜΗΕ προωθεί ήδη:

Τη δεύτερη διασύνδεση Ελλάδας - Βουλγαρίας

Το έργο αφορά στην υλοποίηση δεύτερης διασυνδετικής γραμμής μεταξύ των Συστημάτων της Ελλάδας και της Βουλγαρίας που θα πραγματοποιηθεί με εναέρια διασυνδετική Γ.Μ. 400 kV μεταξύ του ΚΥΤ Ν. Σάντας και του Υ/Σ Maritsa East 1. Η γραμμή θα διαθέτει ονομαστική μεταφορική ικανότητα 2000 MVA και θα έχει συνολικό μήκος 151 km περίπου, από τα οποία 30 km περίπου ανήκουν στην Ελληνική Επικράτεια και 121 km περίπου στη Βουλγαρική Επικράτεια.

Τη δεύτερη Διασύνδεση Ελλάδας - Τουρκίας

Η νέα διασυνδετική Γ.Μ. προβλέπεται ότι θα αυξήσει την μεταφορική ικανότητα μεταξύ των δύο χωρών κατά 600 MW και στις δύο κατευθύνσεις.

Τη δεύτερη διασύνδεση Ελλάδας – Ιταλίας

Πρόκειται για δεύτερη ηλεκτρική διασύνδεση ανάμεσα στις δύο χώρες συνολικής ισχύος 1 GW, που προωθείται από τον ΑΔΜΗΕ σε συνεργασία με την ιταλική TERNA. Το έργο βρίσκεται στη φάση των μελετών σκοπιμότητας και διερευνώνται αναλυτικά διαφορετικές εναλλακτικές τεχνικές λύσεις για την ανάπτυξη μιας νέας υποθαλάσσιας διασύνδεσης μεταξύ των συστημάτων Ελλάδας και Ιταλίας για την επίτευξη αύξησης της μεταφορικής ικανότητας μεταξύ των δύο συστημάτων κατά 500 έως 1000 MW, ενώ παράλληλα εξετάζεται η δυνατότητα αξιοποίησης υφιστάμενων υποδομών της διασύνδεσης ΣΡ Ελλάδας – Ιταλίας που βρίσκεται σε λειτουργία από το 2002.

Παράλληλα ο ΑΔΜΗΕ συμβάλλει και σε νέες διεθνείς συνδέσεις που δρομολογούνται όπως η διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ και η διασύνδεση Ελλάδας- Αιγύπτου. Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα θεμελιώθηκε στη Λευκωσία η πρώτη φάση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου. Σημείο σύνδεσης στην Ελλάδα θα είναι η Κρήτη. Το επενδυτικό σχέδιο τρέχει ο φορέας EuroAsia Interconnector και πρόσφατα έγινε αποδεκτή η πρόταση συμμετοχής του ΑΔΜΗΕ με 25% στο μετοχικό κεφάλαιο.

Η χωρητικότητα της διασύνδεσης είναι στα 2 GW και το ύψος του έργου διασύνδεσης των τριών χωρών με υποθαλάσσιο καλώδιο άνω των 1.100 χλμ. ανέρχεται στα 2 δισ ευρω.

Αναφορικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Αιγύπτου – Ελλάδας αυτή βρίσκεται στη φάση των μελετών και για το 2023 αναμένεται η υποβολή αίτησης προς χρηματοδότηση από τα ευρωπαϊκά ταμεία. Η ισχύς του υποθαλάσσιου καλωδίου μήκους 1.000 χλμ που θα φτάνει στην Αττική ανέρχεται στα 3 GW. Το ύψος της επένδυσης ανέρχεται στα 3,5 δις. ευρώ.

Τέλος, άλλη προοπτική στις εξαγωγές πράσινης ενέργειας θα δώσει η πρόταση της Αθήνας, για απευθείας ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας- Αυστρίας- Γερμανίας. Η πρόταση που ανακοινώθηκε πρόσφατα από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα προβλέπει για το καλώδιο αρχική ικανότητα μεταφοράς πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 3 GW και στη συνέχεια δυνατότητα αύξησης στα 9 GW.

Τέλος πρέπει να σημειωθεί ότι προωθούνται από τον ΑΔΜΗΕ η αναβάθμιση της διασύνδεσης Ελλάδας - Βόρειας Μακεδονίας καθώς και η δεύτερη διασύνδεση της Ελλάδας με την Αλβανία.

Τελευταία τροποποίηση στις 28/11/2022 - 15:40