Σε καλό δρόμο οι ΑΠΕ, αλλά χρειάζονται τολμηρές πρωτοβουλίες για απαλλαγή από το CO2

Σε καλό δρόμο οι ΑΠΕ, αλλά χρειάζονται τολμηρές πρωτοβουλίες για απαλλαγή από το CO2
Ανδρέας Μπελεγρής Ανδρέας Μπελεγρής
Παρασκευή, 23/09/2022 - 07:36

Συγκρατημένη αισιοδοξία εκφράζει ο Διεθνής Οργανισμός ενέργειας (IEA) σε έκθεσή του σχετικά με την πρόοδο που καταγράφεται στον τομέα της καθαρής ενέργειας.

Ενώ η έκθεση σημειώνει τις προσπάθειες που έχουν γίνει διεθνώς στον τομέα των ΑΠΕ, συνολικά καταλήγει στο συμπέρασμα πως για να επιτευχθεί ο στόχος της πλήρους απαλλαγής από το διοξείδιο του άνθρακά απαιτείται μέχρι το 2050 περισσότερη προσπάθεια και πιο τολμηρές πρωτοβουλίες.

Συγκεκριμένα οι βασικοί πυλώνες της απαλλαγής από τον άνθρακα του παγκόσμιου ενεργειακού συστήματος είναι η ενεργειακή απόδοση, οι αλλαγές συμπεριφοράς , ο ηλεκτρισμός, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η βιοενέργεια, τα καύσιμα με βάση το υδρογόνο και η δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα. Επάνω σε αυτούς τους πυλώνες θα πρέπει να δραστηριοποιθούν το επόμενο διάστημα κυβερνήσεις και επιχειρήσεις.

Αναλυτικότερα σε ότι αφορά στις ΑΠΕ αναγνωρίζεται πως πρόσφατη πρόοδος ήταν πολλά υποσχόμενη και οι αρχικές εκτιμήσεις υποδηλώνουν ότι το 2022 είναι έτος ρεκόρ για προσθήκες δυναμικότητας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με ετήσια δυναμικότητα που αναμένεται να ανέλθει σε περίπου 340 GW. Οι βασικές πολιτικές που ανακοινώθηκαν φέτος, ειδικά το REPowerEU και ο νόμος για τη μείωση του πληθωρισμού των ΗΠΑ, θα προσφέρουν περαιτέρω υποστήριξη για την επιτάχυνση της εγκατάστασης ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές τα επόμενα χρόνια.

Ωστόσο, η χρήση ηλιακής, αιολικής, υδροηλεκτρικής, γεωθερμικής και ωκεάνιας ενέργειας πρέπει να επεκταθεί σημαντικά πιο γρήγορα για να ακολουθήσει το σενάριο Καθαρό Μηδέν. Αυτές οι πηγές πρέπει να αυξήσουν το μερίδιό τους στο συνολικό ενεργειακό εφοδιασμό από λίγο πάνω από 5% σήμερα σε περίπου 17% έως το 2030. Για να επιτευχθεί αυτό, η ετήσια χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (χωρίς τη βιοενέργεια) πρέπει να αυξηθεί κατά μέσο όρο περίπου 13% το 2022 -2030, διπλάσιο σε σχέση με το 2019-2021.

Στην έκθεση σημειώνεται πως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια. Είναι υπεύθυνοι για πάνω από το ένα τρίτο των μειώσεων των εκπομπών CO 2 μεταξύ 2020 και 2030 στο πλαίσιο του Σεναρίου Καθαρών Μηδενικών Εκπομπών έως το 2050. Η ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στους τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας, της θερμότητας και των μεταφορών είναι ένας από τους κύριους παράγοντες διατήρησης της αύξησης της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας κάτω από 1,5°C.

Σε ότι αφορά στους τομείς της ενεργειακής απόδοσης, στην αλλαγή συμπεριφοράς και στην αποθήκευση άνθρακα, σύμφωνα με την έκθεση η πρόοδος είναι πολύ περιορισμένη. Τέλος, καλύτερη εικόνα δίνεται σε άλλους τομείς, όπου σημειώνεται ότι χρειάζονται περισσότερες προσπάθειες. Αυτοί οι τομείς είναι: εξηλεκτρισμός, βιοενέργεια, υδρογόνο, καινοτομία, διεθνής συνεργασία και ψηφιοποίηση.