Φωτοβολταϊκά στέγης: Η επιδότηση, οι δικαιούχοι και οι προϋποθέσεις

Φωτοβολταϊκά στέγης: Η επιδότηση, οι δικαιούχοι και οι προϋποθέσεις
Σάββατο, 10/09/2022 - 05:45

Φωτοβολταϊκά στέγης με επιδότηση μπορούν να εγκαταστήσουν τα νοικοκυριά. Μέχρι το 2030 θα πρέπει 120.000 νοικοκυριά να κάνουν παρεμβάσεις στα σπίτια τους.

Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2023 θα μπορούν όσοι θέλουν να ενταχθούν στο ειδικό πρόγραμμα Ανάπτυξης φωτοβολταϊκών συστημάτων στις στέγες ισχύος μέχρι 6kWp. Το ζήτημα της αυτοπαραγωγής έχει ανέβει ψηλά στην ατζέντα με τους στόχους της πολιτείας, καθώς μέχρι το 2030 θα πρέπει 120.000 νοικοκυριά να κάνουν παρεμβάσεις στα σπίτια τους, στο πλαίσιο ειδικού προγράμματος προϋπολογισμού 1,8 δις. ευρώ.

Δικαίωμα συμμετοχής για τα φωτοβολταϊκά στέγης έχουν τα φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες τα οποία είτε έχουν στην κυριότητά τους τον χώρο στον οποίο εγκαθίσταται ο σταθμός παραγωγής είτε έχουν τη νόμιμη χρήση αυτού (π.χ. μέσω μίσθωσης, δωρεάν παραχώρησης κ.λπ.) και έχουν ήδη κατά το χρόνο υποβολής του σχετικού αιτήματος ένταξης στο Πρόγραμμα διασφαλίσει την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη του χώρου. Πρόβλημα μπορεί να δημιουργήσει για τους ιδιοκτήτες διαμερισμάτων σε πολυκατοικίες που θέλουν να βάλουν Φ/β στέγης το γεγονός πως αποτελεί προϋπόθεση η σύμφωνη γνώμη του συνόλου των συνιδιοκτητών που αποδεικνύεται με πρακτικό ομόφωνης απόφασης της γενικής συνέλευσης ή με έγγραφη συμφωνία όλων των συνιδιοκτητών του κτιρίου, με ευθύνη των ενδιαφερομένων.

Μέσα σε 15 μέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης του ενδιαφέροντος οφείλει ο ΔΕΔΔΗΕ να ενημερώσει τον ενδιαφερόμενο σχετικά με την αποδοχή ή απόρριψη της αιτούμενης σύνδεσης. Από την άλλη ο ενδιαφερόμενος οφείλει εντός 60 ημερών να καταβάλλει τη σχετική δαπάνη και στη συνέχεια να υπογράψει τη Σύμβαση Σύνδεσης, άλλως με την πάροδο αυτής της προθεσμίας αίρεται αυτοδικαίως η δέσμευση του ηλεκτρικού χώρου και η προτεινόμενη Σύμβαση Σύνδεσης δεν ισχύει.

Ποιοι είναι οι προϋποθέσεις για φωτοβολταϊκά στέγης με επιδότηση

1. Προϋπόθεση για την ένταξη φωτοβολταϊκού συστήματος στο Πρόγραμμα είναι η ύπαρξη ενεργής σύνδεσης οικιακής κατανάλωσης (παροχή οικιακής χρήσης) ηλεκτρικού ρεύματος στο όνομα του κυρίου του φωτοβολταϊκού στο κτίριο όπου το σύστημα εγκαθίσταται.

2. Μέρος των θερμικών αναγκών σε ζεστό νερό χρήσης της ιδιοκτησίας του κυρίου του φωτοβολταϊκού πρέπει να καλύπτεται με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως ενδεικτικά ηλιοθερμικά, ηλιακοί θερμοσίφωνες.

3. Προϋπόθεση και όρος για την ένταξη φωτοβολταϊκού συστήματος στο Πρόγραμμα είναι η μη ύπαρξη δημόσιας ενίσχυσης στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Επενδυτικού νόμου, όπως κάθε φορά ισχύει, των συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση δράσεων χρηματοδότησης (πχ. στο πλαίσιο ΕΠ του ΕΣΠΑ) και γενικότερα οποιουδήποτε άλλου προγράμματος χρηματοδότησης.