ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια μείωση 14,4% σημείωσε ο δείκτης τιμών εισαγωγών στη Βιομηχανία τον Ιούλιο του 2023

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια μείωση 14,4% σημείωσε ο δείκτης τιμών εισαγωγών στη Βιομηχανία τον Ιούλιο του 2023
Πέμπτη, 14/09/2023 - 13:30

Ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Ιούλιο 2023, σε σύγκριση με τον δείκτη Ιουνίου 2023, παρουσίασε αύξηση 4,8% έναντι μείωσης 1,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2022

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2022-Ιουλίου2023, σε σύγκριση με τον μέσο Γενικό Δείκτη του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2021-Ιουλίου 2022, παρουσίασε μείωση 0,6% έναντι αύξησης 30,1%που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Η χρονοσειρά των Δεικτών Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ:

http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/DKT18/

1. Ανάλυση ετήσιων μεταβολών, μηνός Ιουλίου 2023, σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2022

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών κατά 14,4%, τον μήνα Ιούλιο 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2022, οφείλεται:

α. Στη μείωση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 20,5% (Πίνακας 3.Ι)

β. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες Ευρωζώνης κατά 0,4% (Πίνακας 2.ΙI).

Στη μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών (σύνολο αγοράς) κατά 14,4%

Συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2, ως εξής:

el1.png

2. Ανάλυση μηνιαίων μεταβολών, μηνός Ιουλίου 2023, σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2023

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών κατά 4,8%, τον μήνα Ιούλιο 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2023, οφείλεται:

α. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 7,2% (Πίνακας 3.ΙI).

β. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες Ευρωζώνης κατά 0,4% (Πίνακας 2.ΙI).

Στην αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών (σύνολο αγοράς)κατά 4,8%, συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2, ως εξής:

el2.png