ΕΔΑ ΘΕΣΣ: Συστάσεις προληπτικών ενεργειών

ΕΔΑ ΘΕΣΣ: Συστάσεις προληπτικών ενεργειών
Παρασκευή, 08/09/2023 - 13:26

Για οποιαδήποτε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και οπωσδήποτε σε περιπτώσεις διαρροής αερίου, καλέστε στον αριθμό 10302.

Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ συνιστά τις παρακάτω προληπτικές ενέργειες στις περιοχές που έχουν πληγεί από πλημμυρικά φαινόμενα:

  1. Πριν την επανέναρξη λειτουργίας των συσκευών Φυσικού Αερίου προχωρήστε σε οπτική επιθεώρηση της εγκατάστασης.
  2. Πριν την ενεργοποίηση οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής ή χρήση φλόγας ελέγξτε για τυχόν ύπαρξη οσμής αερίου στο χώρο.
  3. Διακόψτε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος προς τη συσκευή αερίου σε περίπτωση που αυτή βρίσκεται σε χώρο που έχει πλημμυρίσει.
  4. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει υποστεί βλάβη ο χώρος της εγκατάστασης (συσκευές, σωληνώσεις κλπ)
  5. Εφόσον οι εγκατεστημένες συσκευές βρίσκονται σε εσωτερικό χώρο ελέγξτε ότι δεν έχουν κλείσει τα ανοίγματα αερισμού.
  6. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν υποστεί βλάβη οι καμινάδες των συσκευών.

Εάν διαπιστώσετε οποιοδήποτε ζήτημα στην εσωτερική εγκατάσταση, καλέστε άμεσα αδειοδοτημένο τεχνικό.