Πρόσκληση της ΑΝΑΚΕΜ στην Έκθεση Verde Tec

Πρόσκληση της ΑΝΑΚΕΜ στην Έκθεση Verde Tec
Παρασκευή, 17/03/2023 - 09:19

Οι δράσεις και οι επιδόσεις του ΣΣΕΔ αναδεικνύονται στο περίπτερο της ΑΝΑΚΕΜ στην έκθεση Verde Tec, ενώ τα στελέχη και η διοίκηση θα είναι στη διάθεση των επισκεπτών, από την Παρασκευή 17/3 στις 10.00 έως την Κυριακή 19/3 στις 20.00.

Στο περίπτερο θα εκτίθεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα έργο του εικαστικού καλλιτέχνη κ. Νικόλαου Σαρίδη από απόβλητα κατεδαφίσεων, όπως κεραμικά, σίδερα και σκυρόδεμα, το οποίο δημιουργήθηκε μετά από παραγγελία της ΑΝΑΚΕΜ ώστε να προωθηθεί η έννοια της επαναχρησιμοποίησης και της επεξεργασίας – αξιοποίησης των αποβλήτων.

Το Σάββατο 18 Μαρτίου, ώρα 17.30 στην αίθουσα workshop 2, η ΑΝΑΚΕΜ διοργανώνει Εργαστήριο με θέμα «Μονάδες επεξεργασίας και αξιοποίησης ΑΕΚΚ, κρίσιμος κρίκος στην κυκλική οικονομία. Προβλήματα λειτουργίας – Προοπτικές ανάπτυξης».

Η ΑΝΑΚΕΜ αναλαμβάνει, στο πλαίσιο του ρόλου της ως φορέας ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ, πρωτοβουλίες για την εφαρμογή της εναλλακτικής διαχείρισης των Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων και την βέλτιστη λειτουργία των συνεργαζόμενων μονάδων, οι οποίες έχουν ξεπεράσει τις 190.

Το εργαστήριο διοργανώνεται για να τεθούν δημόσια οι προβληματισμοί και τα εμπόδια, να διερευνηθούν οι προοπτικές λύσης τους και να προταθούν βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα για την εφαρμογή των αρχών της κυκλικής οικονομίας.

anakem_workshop.jpg