Αλλάζω θερμοσίφωνα: Τα παραδείγματα, τα ποσά ενίσχυσης και τα κριτήρια για ηλιακό

Αλλάζω θερμοσίφωνα: Τα παραδείγματα, τα ποσά ενίσχυσης και τα κριτήρια για ηλιακό
Παρασκευή, 17/03/2023 - 06:33

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη ενός νοικοκυριού στο πρόγραμμα «Ανακυκλώνω- Αλλάζω Θερμοσίφωνα» είναι η αντικατάσταση του ηλεκτρικού θερμοσίφωνα (χωρητικότητας ίσης ή μεγαλύτερης από 40 lt).

Περισσότερα από 120.000 νοικοκυριά θα ωφεληθούν άμεσα από το πρόγραμμα «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Θερμοσίφωνα» με επιδότηση που φτάνει έως και το 60% της δαπάνης για ηλιακό θερμοσίφωνα.

Το πρόγραμμα, προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ, ο οδηγός του οποίου δημοσιεύτηκε χθες θα ξεκινήσει μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης , που λήγει στις 24 Μαρτίου και τη δημοσίευση της προκήρυξης του προγράμματος του στο ΦΕΚ, στοχεύει στη μείωση τουλάχιστον 210εκατ. τόνων CO2 ανά έτος, καθώς και στη μείωση της κατανάλωσης ρεύματος για τη χρήση ζεστού νερού, κατά περίπου 65%.

Το «Ανακυκλώνω- Αλλάζω Θερμοσίφωνα» θα λειτουργήσει κατά τα πρότυπα του «Ανακυκλώνω- Αλλάζω Συσκευή». Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη ενός νοικοκυριού στο πρόγραμμα είναι η αντικατάσταση του ηλεκτρικού θερμοσίφωνα (χωρητικότητας ίσης ή μεγαλύτερης από 40 lt), ο οποίος θα παραδίδεται προς ανακύκλωση. Θα πρέπει να είναι λειτουργικός, κάτι που θα επιβεβαιώνεται μετά από γενικό έλεγχο και να είναι τοποθετημένος στην κατοικία, που δηλώνεται στην αίτηση της χρηματοδότησης.

Ωφελούμενοι του προγράμματος

Δυνητικοί ωφελούμενοι του προγράμματος είναι οικιακοί καταναλωτές που έχουν τοποθετημένο στην κατοικία τους (και όχι σε επαγγελματικό χώρο) ηλεκτρικό θερμοσίφωνα. Αιτήσεις υποβάλλονται από μεμονωμένα φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν γεννηθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 2006 και διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα. Προκειμένου να υποβάλλει αίτηση ένα Φυσικό Πρόσωπο θα πρέπει:

Να διαθέτει υποχρεωτικά Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, καθώς και έγκυρους κωδικούς πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, μέσω των οποίων γίνεται η ταυτοποίησή του.

Να έχει υποβάλει κατά το φορολογικό έτος 2021 δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1), είτε ως ΥΠΟΧΡΕΟΣ ατομικής ή κοινής δήλωσης, είτε εμμέσως ως «ΣΥΖΥΓΟΣ/ΜΣΣ1» σε περίπτωση κοινής δήλωσης. Η σχετική δήλωση θα πρέπει να έχει εκκαθαριστεί.

Επιδότηση και για πρώτη και δευτερεύουσα κατοικία

Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλλει μία μόνο αίτηση, η οποία μπορεί να αφορά κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία για την οποία συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

Αποτελεί την κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία του αιτούντος (ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή παραχωρημένη).

Διαθέτει ενεργή, οικιακή (και μη κοινόχρηστη) παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, μέσω της οποίας πραγματοποιείται η ταυτοποίηση της κατοικίας του αιτούντος.

Δεν είναι δυνατή η υποβολή άνω της μίας αίτησης για την ίδια κατοικία, από διαφορετικά φυσικά πρόσωπα.

Στις περιπτώσεις οικογενειών/νοικοκυριών με κύρια και δευτερεύουσα κατοικία, είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων και για τις δύο κατοικίες (Κύρια και Δευτερεύουσα), εφόσον οι αιτήσεις υποβάλλονται από διαφορετικά Φυσικά Πρόσωπα (Υπόχρεο και, Σύζυγο/ΜΣΣ) του ίδιου νοικοκυριού, εφόσον βέβαια καλύπτονται οι λοιπές προϋποθέσεις της παρούσας ενότητας.

Η τελική επιλογή των δικαιούχων θα προκύψει μέσα από ένα συνδυασμό οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων και ειδικότερα από το μέσο ετήσιο εισόδημα ανά μέλος οικογένειας, οικογένειες με μέλη ΑμεΑ, μονογονεϊκές οικογένειες με τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο μέλος και οικογένειες με εξαρτώμενα μέλη.

Ποιοι εξαιρούνται από το πρόγραμμα

Δεν είναι επιλέξιμοι ωφελούμενοι (Φυσικά Πρόσωπα που υποβάλουν την αίτηση) οι οποίοι είχαν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος κατά το έτος αναφοράς (2021) ως κάτοικοι εξωτερικού.

Επίσης, δεν είναι επιλέξιμοι ωφελούμενοι, οι οποίοι κατά το έτος αναφοράς (2021) υπέβαλλαν κοινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος (συγκεκριμένα ως Υπόχρεος και
Σύζυγος/ΜΣΣ), εφόσον το έτερο μέλος ή εξαρτώμενο τέκνο της δήλωσης ήταν κατά το έτος αυτό κάτοικος εξωτερικού.

Εξαρτώμενα μέλη που δεν υποβάλλουν αυτόνομα δήλωση (δηλ. δεν είναι υπόχρεοι σε δική τους ατομική δήλωση) δε δύνανται να υποβάλλουν αίτηση για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα.

Δεν είναι επιλέξιμοι ωφελούμενοι με Μέσο Ετήσιο Εισόδημα ανά μέλος οικογένειας (ΕΙΣμ), όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 5.4 του οδηγού, το οποίο υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ

Δεν είναι επιλέξιμοι ωφελούμενοι που έχουν λάβει ή έχουν υποβάλλει αίτηση για να λάβουν ενίσχυση αγοράς Ηλιακού Θερμοσίφωνα από άλλο Ταμείο ή χρηματοδοτικό μέσο ή από άλλο πρόγραμμα ευρωπαϊκό ή εθνικό όπως για παράδειγμα στα προγράμματα Εξοικονομώ.

Η επιδότηση ανέρχεται έως 60% της δαπάνης αγοράς κάθε νέου ηλιακού θερμοσίφωνα.

Κάθε ωφελούμενος θα λάβει επιταγή (voucher), την οποία μπορεί να εξαργυρώσει σε προμηθευτή της επιλογής του.

Στο ανώτατο ποσό επιχορήγησης για τους δικαιούχους συμπεριλαμβάνεται και το κόστος εγκατάστασης.

Τα ποσά των vouchers

Η τελική αξία της κάθε επιταγής εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του ηλιακού θερμοσίφωνα (χωρητικότητα δεξαμενής ζεστού νερού), την τιμή αγοράς του και καθορίζεται ως εξής:

-Για θερμοσίφωνα χωρητικότητας από 110 έως 135 λίτρα η επιδότηση για την 1η εισοδηματική κατηγορία είναι στο 60% με μέγιστη αξία προ ΦΠΑ, 612 ευρώ, για τη 2η εισοδηματική κατηγορία επιδότηση 55% και μέγιστη ενίσχυση 561,29 προ ΦΠΑ και για την 3η εισοδηματική κατηγορία, επιδότηση 50% ή ενίσχυση έως 510,48 ευρώ.

-Για θερμοσίφωνα χωρητικότητας από 136 έως 185 λίτρα η επιδότηση για την 1η εισοδηματική κατηγορία είναι στο 60% με μέγιστη αξία προ ΦΠΑ, 771,77 ευρώ, για τη 2η εισοδηματική κατηγορία επιδότηση 55% και μέγιστη ενίσχυση 707,26 προ ΦΠΑ και για την 3η εισοδηματική κατηγορία, επιδότηση 50% ή ενίσχυση έως 643,55 ευρώ.

- Για θερμοσίφωνα χωρητικότητας άνω των 186 λίτρων η επιδότηση για την 1η εισοδηματική κατηγορία είναι στο 60% με μέγιστη αξία προ ΦΠΑ, 904,84 ευρώ, για τη 2η εισοδηματική κατηγορία επιδότηση 55% και μέγιστη ενίσχυση 829,84 προ ΦΠΑ και για την 3η εισοδηματική κατηγορία, επιδότηση 50% ή ενίσχυση έως 754,03 ευρώ.

Στον οδηγό αναφέρονται και αναλυτικά παραδείγματα:

Παράδειγμα 1: ωφελούμενος της πρώτης εισοδηματικής κατηγορίας από την Περιφέρεια Πελοποννήσου προμηθεύεται ηλιακό θερμοσίφωνα 120 λίτρων από τοπικό προμηθευτή.

Μπορεί να επιχορηγηθεί μέχρι του ανώτατου ποσού (δημόσια δαπάνη) των € 759,00 το οποίο προκύπτει ως εξής:

Καθαρό ποσό: 612,10 € (γραμμή 1 – στήλη 3 = ανώτατη επιχορήγηση επί της καθαρής αξίας)

ΦΠΑ: 146,90 € (24% ΦΠΑ εφαρμοζόμενο στην παραπάνω αξία = επιχορήγηση επί του ΦΠΑ)

Σύνολο: 759,00 € (ανώτατο ποσό επιχορήγησης – ΣΥΝΟΛΙΚΟ)

Παράδειγμα 2: ωφελούμενος της δεύτερης εισοδηματικής κατηγορίας από τη Χίο προμηθεύεται ηλιακό θερμοσίφωνα 190 λίτρων από τοπικό προμηθευτή από το νησί της Χίου. Μπορεί να επιχορηγηθεί μέχρι του ανώτατου ποσού των € 970,91 το οποίο προκύπτει ως εξής:

Καθαρό ποσό: 829,84 € (γραμμή 3 – στήλη 2 = ανώτατη επιχορήγηση επί της καθαρής αξίας)

ΦΠΑ: 141,07 € (17% ΦΠΑ εφαρμοζόμενο στην παραπάνω αξία = επιχορήγηση επί του ΦΠΑ)

Σύνολο: 970,91 € (ανώτατο ποσό επιχορήγησης – ΣΥΝΟΛΙΚΟ)