«Ανακυκλώνω-Αλλάζω Συσκευή»: Έρχονται τα voucher

«Ανακυκλώνω-Αλλάζω Συσκευή»: Έρχονται τα voucher
Τρίτη, 02/08/2022 - 08:12

Στην τελική ευθεία μπαίνει το πρόγραμμα «ανακυκλώνω- αλλάζω συσκευή».

Ηδη αναρτήθηκαν τα μητρώα προμηθευτών, τεχνικών και συσκευών και είναι θέμα χρόνου η ανακοίνωση των οριστικών δικαιούχων που θα λάβουν τα voucher για την αντικατάσταση των ενεργοβόρων συσκευών.

Η διαδικασία των ενστάσεων έχει ολοκληρωθεί και απομένει η εξέταση και η ανάρτηση των τελικών αποτελεσμάτων.

Ηδη έχουν εγκριθεί 2.126 συσκευές που μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα με την πλατφόρμα να παραμένει ανοιχτή καθ’ολη τη διάρκεια του προγράμματος. Τα προϊόντα που δύναται να επιχορηγηθούν από το Πρόγραμμα, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν ενταχθεί σε ένα κεντρικό μητρώο εγκεκριμένου εξοπλισμού. Ένα προϊόν εντάσσεται στο μητρώο μετά από δήλωση προμηθευτή και αφού πραγματοποιηθεί αντίστοιχος έλεγχος και επιβεβαίωση από το Φορέα Πιστοποίησης και Πληρωμής. Ο έλεγχος έχει ως σκοπό να επιβεβαιώσει την επιλεξιμότητα των προϊόντων.

Στο μητρώο προμηθευτών έχουν ενταχθεί μέχρι σήμερα 1079 λιανέμποροι και προμηθευτές σε όλη την Ελλάδα, με όλες τις μεγάλες αλυσίδες ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών να έχουν δηλώσει συμμετοχή.

Το πρόβλημα με τους τεχνικούς κλιματιστικών

Το πρόβλημα πάντως εντοπίζεται στους τεχνικούς των κλιματιστικών. Μέχρι σήμερα έχουν εγγραφεί στο μητρώο τεχνικών 731 πιστοποιημένοι τεχνικοί, αριθμός που δεν θεωρείται ικανοποιητικός για να γίνει γρήγορα η διαδικασία κάτι που έχουν επισημάνει και οι προμηθευτές.

Η απόσυρση για τα ψυγεία και τους καταψύκτες είναι εύκολη διαδικασία. Τα πράγματα δυσκολεύουν όταν πρόκειται για κλιματιστικά όπου εμπλέκονται οι ψυκτικοί προκειμένου να κάνουν την πιστοποίηση, την απεγκατάσταση και στη συνέχεια την εγκατάσταση της νέας συσκευής. Οι τεχνικοί που θα αναλάβουν την εργασία θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο τεχνικών.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η απεγκατάσταση να πραγματοποιηθεί από πιστοποιημένο τεχνικό εγκατάστασης συσκευών κλιματισμού. Πριν την έναρξη της παροχής των σχετικών υπηρεσιών θα πρέπει να κάνει στην πλατφόρμα όπου γίνεται έλεγχος από τον φορέα πιστοποίησης και πληρωμής και εγκρίνεται ή όχι η αίτηση.

Η βασική ευθύνη του τεχνικού εγκατάστασης κλιματισμού είναι να προβεί στην ορθή απεγκατάσταση της παλαιάς συσκευής και στη βεβαίωση της καταλληλότητάς της για ανακύκλωση. Συγκεκριμένα βεβαιώνει ότι:

• είναι άρτια όπως προκύπτει από ένα γενικό οπτικό έλεγχο,

• ήταν τοποθετημένη πριν την απεγκατάστασή της στην κατοικία η οποία δηλώνεται στην αίτηση χρηματοδότησης,

• έχει τύπο (ψυκτικά υγρά) που είναι επιλέξιμος προς ανακύκλωση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον οδηγό του προγράμματος,

• η απεγκατάστασή της έγινε σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις.

Για να δοθεί η κατάλληλη διαβεβαίωση, ο τεχνικός θα πρέπει να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:

• να επικολλήσει επάνω στην προς ανακύκλωση συσκευή ετικέτα του προγράμματος, η οποία έχει καταγεγραμμένο μοναδικό σειριακό αριθμό που θα χαρακτηρίζει στο εξής τη συσκευή αυτή. Ο ίδιος αριθμός αναπαρίσταται με διαφορετικούς τρόπους (barcode, QR-code, αναγραφή ψηφίων),

• να συνδέσει τη συσκευή (το σειριακό αριθμό της) με συγκεκριμένη επιταγή, με τη βοήθεια της ψηφιακής πλατφόρμας (εφαρμογής στο κινητό του)

• να επιβεβαιώσει (δηλώνοντας «ναι») τα προαναφερθέντα σημεία σε σχέση με τη συγκεκριμένη συσκευή.