«Ανακυκλώνω- Αλλάζω Συσκευή»: Βγαίνουν τα οριστικά αποτελέσματα - Τελευταία ευκαιρία για ενστάσεις

«Ανακυκλώνω- Αλλάζω Συσκευή»: Βγαίνουν τα οριστικά αποτελέσματα - Τελευταία ευκαιρία για ενστάσεις
Πέμπτη, 28/07/2022 - 06:23

Τελευταία ευκαιρία έχουν σήμερα όσοι απορρίφθηκαν ή οι επιλαχόντες στο πρόγραμμα «Ανακυκλώνω- Αλλάζω Συσκευή» να υποβάλλουν ένσταση.

Με βάση το χρονοδιάγραμμα η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων είναι επτά ημέρες μετά την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων, που έγινε στις 21 Ιουλίου. Αμέσως μετά την υποβολή ενστάσεων θα ανακοινωθούν οι οριστικοί δικαιούχοι που θα λάβουν το voucher για την αντικατάσταση ενεργοβόρων συσκευών.

Ενας στους έξι θα είναι ωφελούμενος από το πρόγραμμα που έχει προϋπολογισμό 150 εκατ. ευρώ. Δικαιούχοι ήταν όλα τα νοικοκυριά ανεξαρτήτως εισοδήματος ενώ στο πρόγραμμα εφαρμόστηκαν κοινωνικά κριτήρια με ειδική μέριμνα για τα ευάλωτα νοικοκυριά, τις οικογένειες με μέλος με αναπηρία και τις πολύτεκνες οικογένειες.

Με την υλοποίηση της δράσης, εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά θα έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν σημαντικά -έως και 40%- την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Παράλληλα, η μείωση του λογαριασμού ενός νοικοκυριού μπορεί να ξεπεράσει και τα 300 ευρώ σε ετήσια βάση ανάλογα με την κατηγορία της νέας συσκευής που θα αντικατασταθεί.

Η διαδικασία της ένστασης

Οι αιτούντες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις ενστάσεις τους μέχρι και σήμερα ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του προγράμματος, μέσα από την ειδική «Φόρμα Υποβολής Ενστάσεων», η οποία θα βρίσκεται στην ενότητα Επικοινωνία.

Για να είναι δυνατή η εξέταση της ένστασης θα πρέπει απαραιτήτως να περιλαμβάνει:

• Τον μοναδικό κωδικό της αίτησης που υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος, για λόγους ταυτοποίησης.

• Το ΑΦΜ του αιτούντα.

• Την τεκμηρίωση τυχόν λάθους υπολογισμού και την επισύναψη των αντίστοιχων τεκμηρίων.

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων

Μετά τη λήξη της διαδικασίας των ενστάσεων, θα αναρτηθούν οι τελικοί πίνακες των δικαιούχων στην ιστοσελίδα του προγράμματος. Επιπλέον μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν λαμβάνοντας μήνυμα και τον κωδικό του voucher με το ποσοστό έκπτωσης και το συνολικό ποσό επιδότησης και ανά συσκευή ώστε να προχωρήσουν στη διαδικασία.

Θα επιλέξουν τη συσκευή που θέλουν να αντικαταστήσουν και θα απευθυνθούν στο κατάστημα που επιθυμούν επιλέγοντας από το μητρώο συσκευών το κατάλληλο μοντέλο.

Ο έμπορος θα δεσμεύσει την αντίστοιχη επιταγή για το προϊόν που θα επιλεγεί και μετά από αυτό μπορεί να γίνει η πώληση ή η παραλαβή προς ανακύκλωση. Δεν είναι απαραίτητο η παραλαβή για την ανακύκλωση να γίνει πριν την παραλαβή της νέας συσκευής. Μπορεί να γίνει και λίγες ημέρες αργότερα αφού όμως υπάρχει η πιστοποίηση στην πλατφόρμα του τεχνικού ότι η συσκευή είναι άρτια και ότι πληροί τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί για την ανακύκλωση.