Πώς θα γίνουν οι δημοπρασίες φυσικού αερίου τον Ιούλιο- Οι αλλαγές που προτείνει ο ΔΕΣΦΑ

Πώς θα γίνουν οι δημοπρασίες φυσικού αερίου τον Ιούλιο- Οι αλλαγές που προτείνει ο ΔΕΣΦΑ
Τετάρτη, 10/05/2023 - 07:11

Αλλαγές στον τρόπο που γίνουν οι δημοπρασίες για τη δέσμευση δυναμικότητας στο σύστημα φυσικού αερίου τον Ιούλιο προτείνει ο ΔΕΣΦΑ.

Οι τροποποιήσεις αφορούν στο είδος των προϊόντων που θα διατεθούν και σχετίζονται με τα σημεία εισόδου Κήποι και Νέα Μεσημβρία, δηλαδή στις διασυνδέσεις με την Τουρκία και τον αγωγό ΤΑΡ.

Σχετίζονται δε με τα έργα κατασκευής του σταθμού συμπίεσης στην Αμπελιά(Κομοτηνή) και το έργο αναβάθμισης του σταθμού συμπίεσης στην Νέα Μεσημβρία που αναμένεται να ολοκληρωθούν πριν τον Οκτώβριο 2024, αυξάνοντας την συνολική δυναμικότητα των Σημείων Εισόδου στο βόρειο τμήμα του δικτύου.

Οι δημοπρασίες που θα γίνουν τον Ιούλιο είναι για το έτος φυσικού αερίου 2023-2024 και οι αλλαγές που εισηγείται ο ΔΕΣΦΑ έχουν τεθεί σε διαβούλευση από τη ΡΑΕ έως και την Παρασκευή 19 Μαίου.

Συγκεκριμένα ο ΔΕΣΦΑ για το σημείο διασύνδεσης «Κήποι» προτείνει:

• Την μη διάθεση Αδιάλειπτης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης και Διακοπτόμενης Μεταφορικής Ικανότητας Παραλαβής για την περίοδο 01.10.2023 – 30.09.2024 (έτος αερίου 2023/2024).

• Την διάθεση Συσχετισμένης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης ύψους 46.000.000 kWh/Ημέρα, μέσω Μηνιαίων, Ημερήσιων και Ενδοημερήσιων δημοπρασιών κατανομής δυναμικότητας, για το διάστημα 01.10.2023 - 30.09.2024 ή την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Σημείου Εισόδου «Αμφιτρίτη» που θα διασυνδέσει το FSRUτης Αλεξανδρούπολης με το εθνικό δίκτυο εφόσον αυτή επέλθει νωρίτερα.
Αναλυτικότερα ο ΔΕΣΦΑ εισηγείται:

• τη διάθεση Μηνιαίου προϊόντος Συσχετισμένης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης ύψους 46.000.000 kWh/Ημέρα μόνον για κάθε Μήνα του έτους αερίου 2023/2024 ή έως το Μήνα που προηγείται του Μήνα έναρξης της λειτουργίας του νέου Σημείου Εισόδου του ΕΣΜΦΑ Αμφιτρίτη, εφόσον αυτή επέλθει νωρίτερα,

• τη διάθεση Ημερήσιου και Ενδοημερήσιου προϊόντος Συσχετισμένης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης μόνον για κάθε Ημέρα του έτους αερίου 2023/2024 του έτους αερίου 2023/2024 ή έως την Ημέρα που προηγείται του Ημέρας έναρξης της λειτουργίας του νέου Σημείου Εισόδου του ΕΣΜΦΑ Αμφιτρίτη, εφόσον αυτή επέλθει νωρίτερα,

• τη μη διάθεση Αδιάλειπτης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους αερίου 2023/2024 και

• τη μη διάθεση Διακοπτόμενης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης και Διακοπτόμενης Μεταφορικής Ικανότητας Παραλαβής, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους αερίου 2023/2024.

Σε ότι αφορά το σημείο διασύνδεσης «Νέα Μεσημβρία» ο ΔΕΣΦΑ προτείνει:

• τη διακοπή διάθεσης Συσχετισμένης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης, αρχής γενομένης από το έτος αερίου 2023/2024,

• τη διάθεση μη δεσμοποιημένης, Αδιάλειπτης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης για διάστημα 15 ετών, κατά παρέκκλιση των προβλεπομένων στο άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/459,

• τη διάθεση Διακοπτόμενης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης για το έτος αερίου 2024/2024 και

• τη διάθεση Διακοπτόμενης Μεταφορικής Ικανότητας Παραλαβής για το έτος αερίου 2023/2024.

Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι ο ΔΕΣΦΑ, με δεδομένο το γεγονός ότι από την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας του Σημείου Διασύνδεσης «Νέα Μεσημβρία» το ύψος της Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης που χρησιμοποιείται δεν υπερβαίνει το επίπεδο των 41 GWh/Ημέρα, εισηγείται από το έτος αερίου 2023/2024 και έπειτα, να μην διατίθεται Συσχετισμένη Μεταφορική Ικανότητα Παράδοση, αφού οι απαιτήσεις των χρηστών Μεταφοράς μπορούν να ικανοποιηθούν πλήρως από τη διαθέσιμη

Αδιάλειπτη Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης (53,3 GWh/Ημέρα) και την Διακοπτόμενη Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης, η οποία για το έτος αερίου 2023/2024 αναμένεται να κυμανθεί περί τις 25 GWh/Ημέρα.

Επίσης εισηγείται τη μη διεξαγωγή δημοπρασιών για τα συγκεκριμένα δυο σημεία εισόδου για το έτος αερίου 2023/2024 και για Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης.