ΡΑΕ: Σε διαβούλευση η χρηματοδότηση των μέτρων του Σχεδίου Προληπτικής Δράσης 2022

ΡΑΕ: Σε διαβούλευση η χρηματοδότηση των μέτρων του Σχεδίου Προληπτικής Δράσης 2022
Δευτέρα, 03/10/2022 - 11:11

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί του καθορισμού του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου λογαριασμού ασφάλειας εφοδιασμού και μοναδιαίου τέλους ασφάλειας εφοδιασμού ανά κατηγορία Πελατών φυσικού αερίου για τη χρηματοδότηση των μέτρων του Σχεδίου Προληπτικής Δράσης 2022

Η ΡΑΕ, ως η Αρμόδια Αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει, λαμβάνοντας υπόψη της ιδιάζουσας φύσης συνθήκες που επικρατούν στην ευρύτερη περιοχή της ΕΕ και αντιλαμβανόμενη την ανάγκη για ταχεία προσαρμογή των σχεδιασμών και την παράλληλη λήψη μέτρων πρόληψης, αντιμετώπισης και άμβλυνσης των επιπτώσεων της παρούσας συγκυρίας, στο πλαίσιο εφαρμογής προληπτικών μέτρων, αναθεώρησε το Σχεδίο Προληπτικής Δράσης (ΣΠΔ). Το Σχέδιο, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ.672/2022 Απόφαση της ΡΑΕ, έχει ως στόχο να ενσωματώσει κατάλληλα μέτρα (δράσεις) για τη μείωση ή την εξάλειψη των κινδύνων που δύνανται να επηρεάσουν την ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας με ΦΑ και την εναρμόνιση με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/1032.

Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 73 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει, για τη χρηματοδότηση των μέτρων του Σχεδίου Προληπτικής Δράσης ο Διαχειριστής του ΕΣΦΑ εισπράττει, από όλους τους Χρήστες, Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού (ΤΑΕ) ανά μονάδα ποσότητας φυσικού αερίου που οι τελευταίοι παραλαμβάνουν από το ΕΣΦΑ, το οποίο ανακτάται από τους Πελάτες φυσικού αερίου. Επιπλέον, σύμφωνα με την ίδια παράγραφο του ίδιου άρθρου, το ύψος του μοναδιαίου ΤΑΕ που καταβάλλεται από κάθε κατηγορία Πελατών φυσικού αερίου, το επιτρεπόμενο ανώτατο όριο του λογαριασμού ασφάλειας εφοδιασμού, καθώς και οι αναγκαίοι όροι και προϋποθέσεις για τη χρηματοδότηση των μέτρων του Σχεδίου Προληπτικής δράσης, καθορίζονται με απόφαση της ΡΑΕ.

Στο πλαίσιο αυτό, βάσει των διαθέσιμων στοιχείων καθώς και του πρόσφατα εγκριθέντοςΣχεδίου Προληπτικής Δράσης 2022, η Αρχή διαπιστώνει ότι έχουν μεταβληθεί σημαντικά τα πραγματικά και νομικά δεδομένα, υπό τα οποία εκδόθηκε η υπ’ αριθ.1211/2018 Απόφασή της, και θέτει σε δημόσια διαβούλευση την εκτίμηση του κόστους των δράσεων που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Προληπτικής Δράσης 2022, καθώς και τον προσδιορισμό του επιτρεπόμενου ορίου λογαριασμού ασφάλειας εφοδιασμού και του μοναδιαίου τέλους ασφάλειας εφοδιασμού ανά κατηγορία Πελατών φυσικού αερίου.

Λήξη της παρούσας Δημόσιας Διαβούλευσης: Ημέρα Τετάρτη, 05.10.2022

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΕ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνσηΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή εγγράφως. Μετά τη λήξη της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης, η ΡΑΕ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών και παρεμβάσεών τους, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και/ή των απόψεών του.

Σχετικά αρχεία:

1)Κείμενο δημόσιας διαβούλευσης

2)Απόφαση ΡΑΕ 672/2022 (ΦΕΚ Β’ 4792/12.9.2022)

3)Απόφαση ΡΑΕ 1211/2018 (ΦΕΚ Β’ 5891/31.12.2018)