Δυναμική παρουσία της ΕΔΑ ΘΕΣΣ στην 86η Δ.Ε.Θ.

Δυναμική παρουσία της ΕΔΑ ΘΕΣΣ στην 86η Δ.Ε.Θ.
Πέμπτη, 29/09/2022 - 10:02

Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ έδωσε δυναμικά και φέτος το παρόν της στην 86η Δ.Ε.Θ. σε μια συγκυρία πολλαπλών προκλήσεων, υπό το πρίσμα του υψηλού κόστους ενέργειας και της ενεργειακής μετάβασης.

Στο πλαίσιο έναρξης της 86ηςΔ.Ε.Θ. ο Γενικός Διευθυντής της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, κ. Μπακούρας Λεωνίδας, στο περίπτερο της Εταιρείας, επεσήμανε την κρισιμότητα της κατάστασης λόγω της παγκόσμιας Ενεργειακής κρίσης και επιβεβαίωσε την συνέχιση του προγράμματος επενδύσεων και την ανάπτυξη αγοράς της Εταιρείας. Επιπλέον, αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα λήψης μέτρων από την πολιτεία για τηνστήριξητων καταναλωτών φυσικού αερίου και ειδικά για όλους τους καταναλωτές, λόγω της επερχόμενης χειμερινής περιόδου.

Ο Γενικός Διευθυντής, μέσα από την ομιλία του αναφέρθηκε στο νέο μέτοχο της Εταιρείας, τηνItalgas, ως νέο επενδυτή των δικτύων διανομής της χώρας, επισημαίνοντας την υψηλή της τεχνογνωσία αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου προς τον τελικό καταναλωτή.

Κατά την ομιλία της η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΔΕΠΑ Υποδομών, κα Barbara Morgante, δήλωσε ότι: «ΗItalgasνιώθει υπερήφανη για τη νέα αυτή επένδυση. Θέλουμε να καταστήσουμε τον όμιλο Εταιρειών όσο πιο ισχυρό γίνεται, ενώνοντας τις από κοινού δεξιότητες-τεχνογνωσίες μας, ανταλλάσσοντας τις βέλτιστες πρακτικές οι οποίες ήδη εφαρμόζονται. Είμαστε πολύ αισιόδοξοι ότι θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο τις εταιρείες, και το στοίχημά μας είναι η «φωνή» των διαχειριστών να εισακουστεί πιο ισχυρά στην πολιτεία. ΗΙtalgasείναι πολύ ενθουσιασμένη με το νέο εγχείρημα και ευελπιστούμε σε μια πολύ καλή συνεργασία».

Τα κύρια μηνύματα που μετέφερε η ΕΔΑ ΘΕΣΣ κατά τις ημέρες διεξαγωγής της Δ.Ε.Θ., αφορούσαν τιςδυσκολίεςπου αντιμετωπίζουνόλοιοι καταναλωτές Φυσικού Αερίου, τηνεμπιστοσύνητων πολιτών των Περιοχών της Αδείας και τηνανάγκη λήψης μέτρων, τόσο από την Πολιτεία για την οικονομική στήριξή τους, όσο και από τους ίδιους τους καταναλωτές. Στο πλαίσιο τηςδιασφάλισης των συμφερόντων των καταναλωτώνΦυσικού Αερίου, παρουσιάστηκαν οι τεχνικές και οικονομικές δυσκολίες που εμπεριέχονται στην αντικατάσταση τύπου θέρμανσης, λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειοψηφία των οικιακών καταναλωτών (98%) στις Περιοχές της Αδείας, έχει ήδη επιλέξει την αυτόνομη θέρμανση, ακολουθώντας το παράδειγμα αντίστοιχων χωρών της Ευρώπης.

Επιπρόσθετα, η Εταιρεία παρουσίασε το πλάνο εφαρμογής καινοτόμων τεχνολογιών, όπως είναι οψηφιακός μετασχηματισμός των δικτύων υποδομών, με σκοπό την υποδοχή ανανεώσιμων αερίων, την εγκατάστασηέξυπνων μετρητών(smart meters), στοχεύοντας στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου κέντρου εποπτείας και ενός«έξυπνου» δικτύουγια το αύριο και τηνέρευνα διαρροών δικτύων,με στόχο την μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος.

Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ, εδώ και 22 χρόνια, πρωτοπορεί με ένα αποδοτικό και σύγχρονο δίκτυο,συνολικού μήκους 2.862 kmκαι τροφοδοτεί με ασφάλεια και αδιάλειπτη λειτουργία τις Περιοχές της Αδείας στη Θεσσαλονίκη και τη Θεσσαλία. Η Εταιρεία καινοτομεί ήδη από το 2018, αφού προχώρησε σε άρση του ενεργειακού αποκλεισμού στις Περιοχές της Αδείας, τροφοδοτώντας τις απομακρυσμένες περιοχές μεΣυμπιεσμένο Φυσικό Αέριο(CNG). Στις αρχές Σεπτεμβρίου του 2022, η Εταιρεία προχώρησε σε μία νέα πρωτοπόρα ενέργεια, κατασκευάζοντας τον1οΣταθμό Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου(LNG) στην Ελλάδα, ο οποίος βρίσκεται στην περιοχή της Ελασσόνας, για την τροφοδότηση και την ενίσχυση της ασφάλειας τροφοδοσίας των νέων περιοχών.

Παρά το υψηλό ενεργειακό κόστος, η εμπιστοσύνη των πολιτών της Θεσσαλονίκης και της Θεσσαλίας στο Φυσικό Αέριο παραμένει αναλλοίωτη, καθώς θεωρείται ένα καύσιμο οικολογικό, αποδοτικό, εύχρηστο και εύκολο στην παρακολούθηση της κατανάλωσής του. Επιπλέον, όσον αφορά τον παραγωγικό τομέα αποτελεί τηνκινητήριο δύναμηγια την συνέχιση υλοποίησης βιώσιμων επενδύσεων.

Διαβλέποντας τις προκλήσεις που αναδύονται από την εν εξελίξει ενεργειακή μετάβαση και την ενεργειακή κρίση, ηΕΔΑ ΘΕΣΣ, ως μέλος του φορέα για τη βιωσιμότητα GD4S, του βασικού οργανισμού που εκπροσωπεί την φωνή των Διαχειριστών Συστημάτων Διανομής αερίου στην Ευρώπη, συμμετέχειενεργάστις διαβουλεύσεις για την διαμόρφωση του ευρωπαϊκού ενεργειακού πλαισίου, προς όφελος των Ευρωπαίων καταναλωτών, με στόχο την:

  • υπεράσπισητου κλάδου του φυσικού αερίου στον Εθνικό και Ευρωπαϊκό ενεργειακό διάλογο
  • ανταλλαγήβέλτιστων πρακτικών και τεχνογνωσίας για την απανθρακοποίηση του ενεργειακού συστήματος
  • προώθησητου ρόλου των δικτύων διανομής στην ενεργειακή μετάβαση
  • διασφάλισητης βιωσιμότητας των υποδομών με την ενσωμάτωση των ανανεώσιμων αερίων

Η μετεξέλιξη του ενεργειακού τομέα, καθίσταται ισχυρός επενδυτικός πυλώνας, με την ΕΔΑ ΘΕΣΣ και την αγορά διανομής να αποτελούν μοχλό ανάπτυξης που συμβάλλει στην οικονομική ανάκαμψη της χώρας.

Πλήθος εκπροσώπων τηςΠολιτείας, τωνΑρχών,φορέων,ενεργειακής αγοράς,Σωμάτων ασφαλείας, εκπροσώπων τουεπαγγελματικού και τεχνικού κόσμου, μελών τουδιπλωματικού σώματοςκαιπολίτεςεπισκέφτηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής της Δ.Ε.Θ. το περίπτερο της ΕΔΑ ΘΕΣΣ.

Κατά την επίσκεψη τηςΔιευθύνουσας Συμβούλουτου ΔΕΣΦΑ ,καMariaRitaGalliστο περίπτερο της ΕΔΑ ΘΕΣΣ μεταξύ των θεμάτων που τέθηκαν προς συζήτηση με τηνΔιευθύνουσα Σύμβουλο της ΔΕΠΑ Υποδομών,κα Barbara Morganteκαι τονΓενικό Διευθυντή της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, ήταν και το ολοκληρωμένο σχέδιο της πολιτείας για τηνεπάρκεια εφοδιασμού, τηνενεργειακή ασφάλεια της χώρας, καθώς και την υλοποίηση έργων που συμβάλλουν στηνεπιτάχυνση της πράσινης μετάβασης.

Επιπλέον οΥπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σκρέκας Κωνσταντίνος, επισκέφτηκε το περίπτερο της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, εκφράζοντας τις απόψεις του για την τρέχουσα ενεργειακή κρίση, ενώ τόνισε την αναγκαιότηταστήριξηςτων καταναλωτών Φυσικού Αερίου. Ο Υπουργός ενημερώθηκε για τις πρακτικές της ΕΔΑ ΘΕΣΣ σχετικά με την ανάπτυξη βιώσιμων υποδομών, καθώς και για τις πολιτικές που ακολουθεί με σκοπό την ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης.

Ο Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας σε συνάντηση που είχε με τηνΓενική Γραμματέα Ενέργειας,κα Σδούκου Α., συνομίλησαν για την «πράσινη»στρατηγικήτης ΕΔΑ ΘΕΣΣ, που ευθυγραμμίζεται τόσο με τους ευρωπαϊκούς στόχους που θέτει οΕΣΕΚ,όσο και με εκείνους που παρουσιάζονται στο σχέδιο δράσηςRePowerEu. Συζήτησαν, επίσης, για το ενεργειακό μοντέλο της Εταιρείας και τις δράσεις που ακολουθεί, με σκοπό την μείωση των ρυπογόνων εκπομπών.

Κατά την επίσκεψη που είχε οΥπουργός Μακεδονίας – Θράκης, κ. Καλαφάτης Σ., στο περίπτερο της ΕΔΑ ΘΕΣΣ,ο Γενικός Διευθυντής,κ. Μπακούρας Λ.,τον ενημέρωσε για τοπλάνο επενδύσεωντης Εταιρείας στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, καθώς και για την κατασκευή«έξυπνων» δικτύων, η οποία και αποτελεί τον κύριο αναπτυξιακό πυλώνα του πλάνου της. Παράλληλα τόνισε την κρισιμότητα της τρέχουσας κατάστασης, αλλά και την ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων λόγω του επερχόμενου χειμώνα και συζήτησε με τον Υπουργό για το ενδεχόμενο επιδότησης των καταναλωτών.

Στο ανωτέρω πλαίσιο, κατά την επίσκεψη τους οΠρόεδρος Κ.Ε.Δ.Ε , κ. Παπαστεργίου Δ.-Δήμαρχος Δήμου Τρικκαίωνκαι ο Αντιπρόεδρος, κ. Κυρίζογλου Λ., της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος(Κ.Ε.Δ.Ε.)-Δήμαρχος Αμπελοκήπων Μενεμένης, καθώς και λοιποί Δήμαρχοι εξέφρασαν την έντονη ανησυχία τους για το υψηλό κόστος ενέργειας. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους, ο Γενικός Διευθυντής, κ. Μπακούρας Λ., τους προέτρεψε να ενημερώσουν τους αρμόδιους φορείς, ώστε να προγραμματίσουν σύντομα την ετήσια τακτική συντήρηση Δημόσιων και Δημοτικών Κτιρίων, με σκοπό τη διασφάλιση τηςκαλής λειτουργίαςτων εγκαταστάσεων και την εξοικονόμηση ενέργειας, εν όψει της χειμερινής περιόδου.

Στο περίπτερο της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, παρευρέθηκε και οΠρόεδροςτης Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Ε.Δ.Κ.Μ.)-Δήμαρχος του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη,κ. Καϊτετζίδης Ι.και συζήτησε με Στελέχη της Εταιρείας, σχετικά με το υψηλό κόστος ενέργειας και την ανάγκη ενίσχυσης των καταναλωτών Φυσικού Αερίου. Ο Πρόεδρος ενημερώθηκε σχετικά με την προγραμματισμένηενημερωτική καμπάνιατης ΕΔΑ ΘΕΣΣ, με στόχο την ενημέρωση των πολιτών των Περιοχών της Αδείας και την παρουσίαση πρακτικών για την ορθή και ασφαλή χρήση Φυσικού Αερίου καθώς και για την εξοικονόμηση ενέργειας από την χρήση του.

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, κ. Ζέρβας Κ., σε συνάντησή του με τον Γενικό Διευθυντή κατά τη διάρκεια της Δ.Ε.Θ., επεσήμανε την αξιοσημείωτη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος από την υψηλή διείσδυση του φυσικού αερίου, καθώς και τον προγραμματισμό ενημερωτικών δράσεων από την ΕΔΑ ΘΕΣΣ για την ορθή χρήση φυσικού αερίου στα Δημοτικά κτίρια.

Κατά την επίσκεψη του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, κ. Αγοραστού Κ., ο Γενικός Διευθυντής τον ενημέρωσε για τις επεκτάσεις του δικτύου και τις τροφοδοτήσεις των νέων περιοχών της Περιφέρειας. Στη συζήτηση τους, αναφέρθηκαν επιπλέον στην υψηλή ανταπόκριση των πολιτών σχετικά με το «Πρόγραμμα Αντικατάστασης Συστημάτων Θέρμανσης με συστήματα Φυσικού Αερίου σε κατοικίες στην Περιφέρεια Θεσσαλίας».

Επίσης το περίπτερο της ΕΔΑ ΘΕΣΣ επισκέφθηκε οΑντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Γιουτίκας Κ., όπου συνομίλησε με τον Γενικό Διευθυντή, επισημαίνοντας την αξιοσημείωτη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος στην περιφερειακή ενότητας Θεσσαλονίκης, λόγω της διείσδυσης του φυσικού αερίου και τη μείωση κατά 50% των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα, συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια.

Σε συνομιλία τουΓενικού Διευθυντήμε τον Βουλευτή Β΄ Θεσσαλονίκης, κ. Φάμελλο Σ., αναφέρθηκαν στη διεύρυνση της χρήσης του φυσικού αερίου προςόφελος των οικιακών και εμπορικών καταναλωτών καθώς και των ενεργοβόρων βιομηχανιών, λαμβάνοντας υπόψη πρωτίστως την ασφάλεια, την βιωσιμότητα αλλά και τηνπροστασία του περιβάλλοντος.

Στην ίδια κατεύθυνση, ο Διευθυντής Στρατηγικής και Ανάπτυξης Αγοράς της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, κ. Στεργιόπουλος Μ., είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τονΠρόεδρο της Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Υδραυλικών Ελλάδας, κ. Βαργιάμη Δ., τον Πρόεδρο Υδραυλικών Θεσσαλονίκης,κ. Τσαπαδά Φ.,τον Πρόεδρο Συνδέσμου Προμηθέας, κ.Σπανουδάκη Κ., τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Υδραυλικών Τρικάλων, κ. Βαλομάνδρα Ν.,και μελών αυτών, για πρακτικές ενημέρωσης των καταναλωτών με στόχο την ορθή χρήση του φυσικού αερίου και τηνασφάλειατων εγκαταστάσεων.

Κατά την διάρκεια της 86ηςΔΕΘ επισκέφθηκαν το περίπτερο της ΕΔΑ ΘΕΣΣ ο Υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος, κ. Ιωάννης Πετρούτσος, ο Συντονιστής Επιχειρήσεων Αρχηγείου Πυροσβεστικής Υποστράτηγος, κ. Μάριος Αποστολίδηςκαι Ανώτεροι Αξιωματούχοι του Πυροσβεστικού Σώματος, όπου συζητήθηκε η διαχρονική συνεργασία μεταξύ τηςΕΔΑ ΘΕΣΣκαι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σχετικά με τη διάχυση της γνώσης για τηνασφαλή λειτουργίατων δικτύων διανομής φυσικού αερίου. Στο πλαίσιο αυτό κάθε χρόνο ηΕταιρείαπρογραμματίζει μαζί με τοΠυροσβεστικό Σώμαασκήσεις επί χάρτου και στο πεδίο, καθώς επίσης εκπαιδευτικά προγράμματα για την ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και τεχνογνωσίας.

Στο πλαίσιο της 86ης ΔΕΘ ο Γενικός Διευθυντής της ΕΔΑ ΘΕΣΣ συμμετείχε στο 2nd Economist Thessaloniki Metropolitan Summit, τονίζοντας την ανάγκη να ληφθούν μέτρα για την τιμή του Φυσικού Αερίου, ώστε να στηριχθούν τα νοικοκυριά και οι παραγωγικές μονάδες.

Επίσης, είχε την ευκαιρία να συναντήσει τον πρώην Πρόεδρο της Γαλλίας, κ. Φρανσουά Ολάντ, ο οποίος του ευχήθηκε «Καλή δουλειά και κουράγιο – Bon travail et courage» και αντάλλαξε μαζί του απόψεις για την έκρυθμη κατάσταση της ενεργειακής αγοράς. Καθώς και τον Paolo Scaroni, αναπλ. Πρόεδρο της Rothschild Group, πρόεδρο A.C. Milan και πρώην διευθύνων σύμβουλο της ENI, όπου συνομίλησαν για την ενεργειακή κρίση και για τη στρατηγική της ΕΕ για τις επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Το παρόν της έδωσε η ΕΔΑ ΘΕΣΣ στην εκδήλωση που διοργάνωσε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, με τίτλο «Η ενεργειακή μετάβαση έως το 2030. Οι νέοι στόχοι του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα». Στην ομιλία του ο κ. Μπακούρας Λ. τόνισε ότι δεν είναι εφικτή ηαλλαγή θέρμανσης των καταναλωτών από το φυσικό αέριο στο πετρέλαιοκαι γνωστοποίησε την έναρξη καμπάνιας ενημέρωσης των πολιτών για την ορθή χρήση του φυσικού αερίου.

Καθ’ όλη την διάρκεια της 86ΗςΔΕΘ μεταξύ του διαστήματος από 10 έως 18 Σεπτεμβρίου, οι επισκέπτες του περιπτέρου της ΕΔΑ ΘΕΣΣ είχαν την δυνατότητα να ενημερωθούν και να λάβουν πληροφορίες για την διαδικασία νέων συνδέσεων, την εξέλιξη των τιμών της αγοράς φυσικού αερίου, την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και τρόπου εξοικονόμησης ενέργειας.

Στο περίπτερο της ΕΔΑ ΘΕΣΣ στην 86ηΔ.Ε.Θ., λειτούργησε ειδικά ένας παιδικόςτοίχος αναρρίχησηςμε μήνυμα «Η Δύναμη να φτάνεις στην κορυφή!». Στο σημείο πραγματοποιήθηκε έρευνα ικανοποίησης για υφιστάμενους καταναλωτές, με στόχο την βελτίωση των υπηρεσιών.

Στη διαδρομή των 22 χρόνων λειτουργίας της Εταιρείας,η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην ΕΔΑ ΘΕΣΣπαραμένει διαχρονικά αμετάβλητη. Οι θετικές επιδράσεις στην κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον, σε συνδυασμό με τα οφέλη της πιο ασφαλούς, εύχρηστης και αποδοτικής μορφής ενέργειας, οδηγούν σε μία ομαλή ενεργειακή μετάβαση και δημιουργούν όλα τα εφόδια, ενσωματώνοντας στην στρατηγική της παραμέτρους βιωσιμότητας, ανάπτυξης και ασφάλειας.