ΕΛΙΝΟΙΛ: "True Leader" για όγδοη συνεχή χρονιά

ΕΛΙΝΟΙΛ: "True Leader" για όγδοη συνεχή χρονιά
Τρίτη, 21/12/2021 - 20:59

Τη διάκριση "True Leaders" από την ICAP απέσπασε για όγδοη συνεχή χρονιά η ΕΛΙΝΟΙΛ. Ανάμεσα σε συνολικά 30.000 επιχειρήσεις που αξιολογήθηκαν για τις επιδόσεις τους με βάση τα δημοσιοποιημένα οικονομικά τους αποτελέσματα, η Εταιρία βραβεύτηκε για την κερδοφορία, την αύξηση του αριθμού εργαζομένων, τον κύκλο εργασιών και την υψηλή πιστοληπτική ικανότητά της.

Η διάκριση αυτή αναδεικνύει την ανοδική πορεία της Εταιρίας, παρά τη μετ’ εμποδίων λειτουργία της παγκόσμιας αγοράς, λόγω των περιορισμών που προέκυψαν από την παρούσα υγειονομική κρίση. Επιπλέον, η αξιολόγηση από την ICAP έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς πρόκειται για τη μοναδική εταιρία που έχει αναγνωριστεί ως Credit Rating Agency από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή αρμόδια αρχή (ESMA – European Securities and Markets Authority).

Από το 1954, η ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. δραστηριοποιείται με επιτυχία στην ελληνική αγορά ενέργειας και καυσίμων και έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πλέον δυναμικούς ενεργειακούς ομίλους στην Ελλάδα. Με σημαντική τεχνογνωσία στον ενεργειακό χώρο, η Εταιρία ευθυγραμμίζεται πλήρως με τις επιταγές της κλιματικής ουδετερότητας, σχεδιάζοντας τη νέα πορεία της προς την ενεργειακή της μετάβαση.