ΕΔΑ ΘΕΣΣ: Μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα με ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης

ΕΔΑ ΘΕΣΣ: Μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα με ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης
Τρίτη, 14/09/2021 - 19:20

Οι προοπτικές ανάπτυξης από την υλοποίηση του μεγάλου επενδυτικού προγράμματος της ΕΔΑ ΘΕΣΣ κρίνονται ιδιαίτερα ευοίωνες, παρά την έντονη μεταβλητότητα που συνεχίζει να επικρατεί σε παγκόσμια κλίμακα.

Ο αναπτυξιακός σχεδιασμός της Εταιρείας στοχεύει στην κατασκευή προηγμένων υποδομών για την επίτευξη της μέγιστης διείσδυσης του φυσικού αερίου σε όλο και περισσότερες περιοχές - του καυσίμου που συντελεί καθοριστικά στην απεξάρτηση της οικονομίας από τον άνθρακα, αναδεικνύοντας τον κρίσιμο ρόλο των δικτύων διανομής στην ενεργειακή μετάβαση.

Όπως δηλώνει ο Γενικός Διευθυντής της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, κ. Λεωνίδας Μπακούρας, ο τομέας της ενέργειας λειτουργεί ως καταλύτης των εξελίξεων διεθνώς. Προς αυτή την κατεύθυνση, το στρατηγικό πλεονέκτημα που προσφέρει η γεωγραφική θέση της Βόρειας και Κεντρικής Ελλάδας και το αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον στους τομείς των υποδομών ενέργειας, μετατρέπουν την περιοχή σε κόμβο των μεγάλων ενεργειακών εξελίξεων της χώρας.

Οι ενεργειακοί δρόμοι που ανοίγουν σε συνδυασμό με τα χαμηλά τιμολόγια διανομής φυσικού αερίου, καθιστούν τις περιοχές αυτές πόλο έλξης επενδύσεων, καθώς δημιουργείται ευνοϊκό περιβάλλον με βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και συνολικά θετικό αναπτυξιακό πρόσημο.

Η συνεπής υλοποίηση του Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025 οδηγεί στην αυξανόμενη χρήση του φυσικού αερίου, με αποτέλεσμα την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, τη μείωση του ενεργειακού κόστους και την εξοικονόμηση πόρων αλλά και στην οικονομική ανάκαμψη της χώρας.

Την ίδια στιγμή, αυξάνονται τα περιβαλλοντικά οφέλη καθώς περιορίζονται οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, υποστηρίζοντας την επίτευξη των εθνικών και κοινοτικών στόχων για την Ενέργεια και το Κλίμα. Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος, η ΕΔΑ ΘΕΣΣ αναμένεται να συνεισφέρει σημαντικά στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, καθώς το 2025 προβλέπεται ότι η διανομή φυσικού αερίου θα ανέλθει σε ~ 580 εκ. Νm3 στις περιοχές της Αδείας περιορίζοντας δραστικά τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και άλλων ρυπογόνων ουσιών.

Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ, μέλος του φορέα για τη βιωσιμότητα GD4S, διευρύνει τη συνεργασία της με κορυφαίους ευρωπαϊκούς φορείς με κοινό στόχο την οικοδόμηση ενός πιο πράσινου, αποκεντρωμένου και ψηφιοποιημένου ενεργειακού δικτύου. Στο πλαίσιο αυτό συμβάλλει:

  • Στην ανάπτυξη πολιτικών για τη βιωσιμότητα των Δικτύων Διανομής και τη διασφάλιση της χρηματοδότησης των μελλοντικών επενδύσεων σε υποδομές Φυσικού αερίου
  • Στη διαμόρφωση νομοθετικού και ρυθμιστικού πλαισίου για την ενσωμάτωση των ανανεώσιμων αερίων (βιομεθάνιο, υδρογόνο) στα Δίκτυα Διανομής.
  • Στην κοινή χρήση βέλτιστων πρακτικών βιωσιμότητας μεταξύ των Ευρωπαίων Διαχειριστών
  • Στο σχεδιασμό βιώσιμων και πράσινων επενδύσεων.

Υπό αυτό το πρίσμα, η Εταιρεία κατέχει ηγετικό ρόλο στη δραστηριότητα διανομής φυσικού αερίου και επικεντρώνεται στην ανάπτυξη «έξυπνων» δικτύων με καινοτόμες και προηγμένες τεχνολογικά εφαρμογές. Παράλληλα, εισέρχεται σε μια νέα εποχή καθώς μεταβαίνει στον ολικό ψηφιακό μετασχηματισμό, με στόχο τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών προς του Χρήστες Διανομής, τους Τελικούς Καταναλωτές και την ασφαλή και αδιάλειπτη διανομή του φυσικού αερίου.

Ο μελλοντικός ορίζοντας της αγοράς του φυσικού αερίου και η στρατηγική σημασία των υποδομών ενέργειας, σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή, αφήνουν σημαντικά περιθώρια για την εξέλιξη του κλάδου που θα οδηγήσουν στην ολοκλήρωση μιας δίκαιης ενεργειακής μετάβασης.

Ο κ. Μπακούρας αναφέρει σχετικά: «Οι ισχυρές μας επιδόσεις, οι καινοτόμες πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουμε και η διεθνής μας αναγνώριση είναι απόδειξη της δυναμικής ανάπτυξης της Εταιρείας που οφείλεται σε ένα σύνολο παραγόντων που συνιστούν την επιτυχημένη μας πορεία. Η αποτελεσματική διοίκηση σε συνδυασμό με τη σταθερή αφοσίωση στους στόχους μας συντελούν καταλυτικά στην υλοποίηση του Προγράμματος Ανάπτυξής στο ακέραιο. Με άρτια οργάνωση, υψηλή τεχνογνωσία και αυστηρό προγραμματισμό, έχουμε θέσει γερά θεμέλια και συμβάλλουμε καθοριστικά στην ανάπτυξη της αγοράς. Δίνουμε έμφαση στην παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τους καταναλωτές και διασφαλίζουμε πλήρως τις περιοχές της Αδείας. Επενδύουμε ταυτόχρονα σε ανθρώπινους πόρους, δημιουργώντας ένα υγιές περιβάλλον εργασίας για τους ανθρώπους μας και δείχνουμε έμπρακτα το σεβασμό μας προς το περιβάλλον και την κοινωνία».

Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ, ως μοχλός ανάπτυξης, συνεχίζει την υλοποίηση μεγάλων επενδύσεων, συμβάλλοντας στην άρση της ενεργειακής απομόνωσης, στην τόνωση της απασχόλησης και στην ενίσχυση της εθνικής οικονομίας. Η στοχευμένη στρατηγική που διαχρονικά εφαρμόζει, αποφέρει οφέλη σε όλους όσους δραστηριοποιούνται γύρω από αυτήν, στους κοινωνικούς εταίρους και στο περιβάλλον.