Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τη συμμετοχής ΔΕΗ και ΔΕΠΑ Εμπορίας στη μονάδα φ/α στην Αλεξανδρούπολη

Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τη συμμετοχής ΔΕΗ και ΔΕΠΑ Εμπορίας στη μονάδα φ/α στην Αλεξανδρούπολη
Παρασκευή, 17/02/2023 - 08:17

Ποια η σκοπιμότητα συμμετοχής της ΔΕΗ και της ΔΕΠΑ Εμπορίας στη μονάδα φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη;

Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων για τη σκοπιμότητα συμμετοχής της ΔΕΗ και της ΔΕΠΑ Εμπορίας στη μονάδα φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη, κατέθεσαν τριάντα τέσσερις (34) βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με πρωτοβουλία του τομεάρχη Περιβάλλοντος και Ενέργειας και βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης, Σωκράτη Φάμελλου.

Θέτουν αρχικά το ερώτημα εάν η αιφνιδιαστική, όπως επισημαίνουν, εξαγορά του 51% των μετοχών της εταιρείας «Ηλεκτροπαραγωγή Αλεξανδρούπολης Μονοπρόσωπη ΑΕ» από τη ΔΕΗ και του 29% της ίδιας εταιρείας από τη ΔΕΠΑ Εμπορίας, με τον αρχικό μέτοχο Damco Energy του Ομίλου Κοπελούζου να διατηρεί μόλις το 20%, εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον.

Σημειώνουν ειδικότερα ότι η χρυσοπληρωμένη διοίκηση της ΔΕΗ, που έχει την ευθύνη μέχρι σήμερα για σοβαρά λάθη στρατηγικής και για την παραγωγή δισεκατομμυρίων υπερκερδών εις βάρος των καταναλωτών στην Ελλάδα, δεν έχει ξεκαθαρίσει τι θα κάνει με σημαντικές μονάδες, κόστους εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, που αποτελούν περιουσία της επιχείρησης αλλά και του ελληνικού λαού, όπως η Πτολεμαΐδα 5 και η ηλεκτροπαραγωγική μονάδα από αέριο στην Κομοτηνή. Και παρά ταύτα επιλέγει να συνεισφέρει σοβαρό κεφάλαιο, που παρήχθη σε ένα μεγάλο βαθμό και από τα υπερκέρδη εις βάρος των καταναλωτών, για την εξαγορά του 51% της εταιρείας «Ηλεκτροπαραγωγή Αλεξανδρούπολης Μονοπρόσωπη ΑΕ».

Οι βουλευτές υπογραμμίζουν επίσης ότι είναι αμφίβολο κατά πόσον επενδύσεις σε μονάδες ηλεκτροπαραγωγής φυσικού αερίου είναι βιώσιμες με οικονομικούς και κλιματικούς όρους, ότι η συγκεκριμένη μονάδα θα ανταγωνίζεται, ως νεότερης τεχνολογίας, τις παλαιότερες μονάδες φυσικού αερίου της ΔΕΗ, οι οποίες θα υπολειτουργούν, καθώς και ότι η εξαγορά μεταφέρει στις δύο εταιρείες ΔΕΗ και ΔΕΠΑ Εμπορίας, και άρα στο δημόσιο που αποτελεί μέτοχό τους, σοβαρές υποχρεώσεις που είχαν ήδη αναληφθεί από την «Ηλεκτροπαραγωγή Αλεξανδρούπολης Μονοπρόσωπη ΑΕ».

Για όλους τους παραπάνω λόγους ζητούν να μάθουν: Ποιο είναι το κόστος κατασκευής της μονάδας, τα τεχνοοικονομικά χαρακτηριστικά της και πώς επηρεάζεται η ανταγωνιστικότητά της από το κόστος μεταφοράς, με ποιες τιμές φυσικού αερίου έγινε η αξιολόγηση της επένδυσης, ποια η αναγκαιότητα αυτής της μονάδας ως μέρος του χαρτοφυλακίου των μονάδων παραγωγής της ΔΕΗ στο πλαίσιο του ανταγωνισμού, καθώς και για ποιο λόγο επιλέχτηκε η συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της μονάδας μετά τη διαμόρφωση όλων των παραμέτρων και των συμβάσεων κατασκευής και πώς αξιολογήθηκε το κόστος κατασκευής σε σύγκριση με άλλες μονάδες αντίστοιχης τεχνολογίας και μεγέθους που κατασκευάζονται σήμερα στην Ελλάδα. Ζητούν τέλος να κατατεθούν τα business plan της ΔΕΗ και της ΔΕΠΑ Εμπορίας που περιλαμβάνουν την κατασκευή της ηλεκτροπαραγωγικής μονάδας από φυσικό αέριο στην Αλεξανδρούπολη.