ΡΑΑΕΥ: Χωρίς συμμετοχές η Διαβούλευση για τον Συντονισμό της Περιφερειακής Επιχειρησιακής Ασφάλειας

ΡΑΑΕΥ: Χωρίς συμμετοχές η Διαβούλευση για τον Συντονισμό της Περιφερειακής Επιχειρησιακής Ασφάλειας
Δευτέρα, 11/09/2023 - 14:12

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ επί της πρότασης των ΔΣΜ της περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότητας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEE CCR) σχετικά με την τροποποίηση της Μεθοδολογίας για τον Συντονισμό της Περιφερειακής Επιχειρησιακής Ασφάλειας

Η ΡΑΑΕΥ, σε συνέχεια της από 19 Ιουλίου πρόσκλησής της για συμμετοχή στηΔημόσια Διαβούλευσηεπί της πρότασης των ΔΣΜ της περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότητας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEE CCR) σχετικά με την τροποποίηση της Μεθοδολογίας για το Συντονισμό της Περιφερειακής Επιχειρησιακής Ασφάλειας (Regional Operational Security Coordination – ROSC) , ανακοινώνει πως δεν υπήρξε συμμετοχή στη διαβούλευση.

Διευκρινίζεται ότι η Αρχή δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί επί του περιεχομένου της πρότασης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.