Λογαριασμοί ρεύματος: Νέοι κανόνες για την πρόσβαση των καταναλωτών στα δεδομένα μέτρησης και κατανάλωσης

Λογαριασμοί ρεύματος: Νέοι κανόνες για την πρόσβαση των καταναλωτών στα δεδομένα μέτρησης και κατανάλωσης
Πέμπτη, 08/06/2023 - 06:38

Σύμφωνα με τον νέο νόμο, οι καταναλωτές θα μπορούν να έχουν εύκολη πρόσβαση στα δεδομένα των μετρητών τους και επίσης να δίνουν την άδεια για τη χρήση δεδομένων.

Την ώρα που στην Ελλάδα το έργο για την εγκατάσταση έξυπνων μετρητών παραμένει σκαλωμένο εν μέσω δικαστικών περιπετειών η ΕΕ προχώρησε στην έγκριση νέων κανόνων σχετικά με την πρόσβαση σε δεδομένα μέτρησης και κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Στόχος τους είναι η περαιτέρω προστασία των καταναλωτών και η ενδυνάμωσή τους μέσω της ψηφιοποίησης, ώστε να είναι πιο ενεργοί στην ενεργειακή μετάβαση. Οι απαιτήσεις και οι διαδικασίες που εφαρμόζονται στο πλαίσιο αυτής της νέας δευτερογενούς νομοθεσίας θα διασφαλίσουν ότι τα δεδομένα μέτρησης και κατανάλωσης στις χώρες της ΕΕ θα χρησιμοποιούν ένα κοινό μοντέλο αναφοράς.

Ο εκτελεστικός κανονισμός που εκδόθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την περασμένη Τρίτη είναι ο πρώτος από έναν αριθμό τέτοιων κανονισμών, οι οποίοι θα τεθούν σε εφαρμογή τα επόμενα δύο χρόνια, προκειμένου να διευκολυνθεί η διαλειτουργικότητα των δεδομένων των καταναλωτών ενέργειας, σύμφωνα με το σχέδιο δράσης για την ψηφιοποίηση της ενέργειας του περασμένου Οκτωβρίου. Οι επόμενοι κανονισμοί θα επικεντρωθούν στα δεδομένα που αφορούν την αλλαγή πελάτη, την απόκριση ζήτησης και άλλες υπηρεσίες.

Σύμφωνα με τον νέο νόμο, οι καταναλωτές θα μπορούν να έχουν εύκολη πρόσβαση στα δεδομένα των μετρητών τους και επίσης να δίνουν την άδεια για τη χρήση δεδομένων σχετικά με την κατανάλωση ή την παραγωγή ενέργειας από τρίτους με τρόπους που τους ωφελούν.

Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει, για παράδειγμα, τη λήψη μιας εξατομικευμένης εκτίμησης για το ποια σύμβαση θα ήταν η καλύτερη και φθηνότερη για την κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών, τις εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή την εξοικονόμηση ενέργειας. Με αυτόν τον τρόπο, οι νέοι κανόνες αποτελούν σημαντικό παράγοντα για την ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και την REPowerEU, ενισχύοντας τους καταναλωτές να συμμετέχουν ενεργά στην ενεργειακή μετάβαση και δίνοντάς τους πρόσβαση σε πιο προσιτή ενέργεια.

Για τις επιχειρήσεις και τους διαχειριστές συστημάτων, οι κανόνες αυτοί, καθώς και εκείνοι που θα ακολουθήσουν με το επόμενο κύμα εκτελεστικών πράξεων για τα δεδομένα, θα διευκολύνουν τη λειτουργία τους στην εσωτερική αγορά και την εύκολη, ασφαλή και ασφαλή ροή δεδομένων σε όσους τα χρειάζονται. Με τη σειρά τους, αυτό θα βοηθήσει τους φορείς εκμετάλλευσης να βελτιώσουν τις υφιστάμενες διαδικασίες και να δώσουν κίνητρα για την ανάπτυξη και την παροχή νέων ενεργειακών υπηρεσιών, όπως ο διαμοιρασμός ενέργειας και η απόκριση στη ζήτηση.

Κλειδί, οι έξυπνοι μετρητές

Ρόλο κλειδί για την ψηφιοποίηση της ηλεκτρικής ενέργειας έχουν οι έξυπνοι μετρητές. Στην Ελλάδα το… πολύπαθο έργο της εγκατάστασης των έξυπνων μετρητών γράφει, όπως είναι γνωστό και πάλι καθυστερήσεις μετά την προσφυγή στο ΣτΕ από την πολυεθνική Landis+ Gyr κατά της απόφασης αποκλεισμού της από τον διαγωνισμό του ΔΕΔΔΗΕ. Η απόφαση αναμένεται άμεσα και η εξέλιξη αυτή προκαλεί όχι μόνο καθυστερήσεις αλλά και αβεβαιότητα ως προς την έκβαση του διαγωνισμού πηγαίνοντας πίσω το έργο για την εγκατάσταση 7,5 εκατομμυρίων ψηφιακών μετρητών προϋπολογισμού άνω του 1 δισεκ. ευρώ. Και αυτό την ώρα που ο διαγωνισμός αυτός έρχεται μετά από οκτώ χρόνια από την προκήρυξη του πρώτου διαγωνισμού, ο οποίος μετά από πολλές αναβολές κατέληξε σε ναυάγιο και επαναπροκηρύχθηκε το 2022.