ΔΕΗ: Παράταση των διαπραγματεύσεων με την Enel

ΔΕΗ: Παράταση των διαπραγματεύσεων με την Enel
Δευτέρα, 06/02/2023 - 09:04

Παράταση των αποκλειστικών διαπραγματεύσεων με την Enel για την απόκτηση των δραστηριοτήτων της στην Ρουμανία, ανακοίνωσε ηΔΕΗ. Οι διαπραγματεύσεις επρόκειτο να είχαν ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου

Στη σχετική ανακοίνωση της ΔΕΗ αναφέρεται:

Η ΔΕΗ Α.Ε., σε συνέχεια της από 15.12.2022 ανακοίνωσης, ανακοινώνει ότι η περίοδος αποκλειστικών διαπραγματεύσεων με την Enel για την απόκτηση όλων των δραστηριοτήτων της στην Ρουμανία παρατείνεται έως την 28.2.2023.

Τα μέρη θα ενημερώσουν την επενδυτική κοινότητα σε περίπτωση που υπογραφεί δεσμευτική συμφωνία για την συναλλαγή.

Η ΔΕΗ πριν από δύο μήνες περίπου είχε γνωστοποιήσει πως υπέγραψε σύμβαση αποκλειστικότητας με την Enel. Στην ανακοίνωσή της τότε σημείωνε πως κατά τη διάρκεια της περιόδου αποκλειστικών διαπραγματεύσεων, τα μέρη θα διαπραγματεύονται τα έγγραφα της συναλλαγής και η ΔΕΗ θα διεξάγει τον απαιτούμενο έλεγχο (due diligence) σε σχέση με τα Target Assets, και με την ολοκλήρωση του ελέγχου, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ θα καθορίζει αν η ΔΕΗ θα υποβάλει δεσμευτική προσφορά προς την Enel.

Η Enel βρίσκεται εν μέσω ευρείας αναδιάρθρωσης με στόχο τη μείωση του χρέους της, εξετάζοντας αποεπενδύσεις από περιουσιακά στοιχεία αξίας έως και 21 δισ. ευρώ.