Αντλίες θερμότητας: Νέες μελέτες δείχνουν την πιο αποδοτική λύση

Αντλίες θερμότητας: Νέες μελέτες δείχνουν την πιο αποδοτική λύση
Δευτέρα, 30/01/2023 - 06:35

Σε ορισμένες χώρες, το συνολικό κόστος αγοράς μιας αντλίας θερμότητας είναι τώρα χαμηλότερο από ένα λέβητα ορυκτών καυσίμων.

Τα συστήματα ορυκτών καυσίμων εξακολουθούν να κυριαρχούν στη θέρμανση κατοικιών σχεδόν σε όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε., ωστόσο οι χώρες έχουν διαφορετικά επίπεδα εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα. H Ελλάδα έχει μικρότερη εξάρτηση από το φυσικό αέριο για τη θέρμανση των κατοικιών σε σχέση με τη Γερμανία. Άλλες χώρες συνεχίζουν να βασίζονται στο πετρέλαιο θέρμανσης περισσότερο και άλλες λιγότερο.

Από τα τέλη του 2021 οι τιμές του φυσικού αερίου έχουν εκτοξευθεί, γεγονός που έχει επηρεάσει με τη σειρά του τις τιμές χονδρικής και λιανικής ηλεκτρικής ενέργειας. Οι τιμές του πετρελαίου θέρμανσης και του άνθρακα στην Ευρώπη έχουν επίσης αυξηθεί μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, αν και όχι στον ίδιο βαθμό. Αυτό έχει αποτέλεσμα, η απόσταση μεταξύ του κόστους λειτουργίας μιας αντλίας θερμότητας σε σύγκριση με έναν λέβητα ορυκτών καυσίμων να έχει μειωθεί όπως διαπιστώνει σε έρευνα της η ΜΚΟ Regulatory Assistance Project (RAP).

Οι αντλίες θερμότητας παρείχαν θερμότητα με το χαμηλότερο κόστος

Σε ορισμένες χώρες, το συνολικό κόστος αγοράς μιας αντλίας θερμότητας είναι τώρα χαμηλότερο από ένα λέβητα ορυκτών καυσίμων. Στη Γερμανία και την Ιρλανδία, οι δραματικές αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας έχουν κάνει το κόστος της αντλίας θερμότητας πιο ευνοϊκό. Η θέρμανση με αντλία θερμότητας το 2022 ήταν φθηνότερη από ό,τι με λέβητα αερίου στη Γερμανία και με λέβητα πετρελαίου στην Ιρλανδία.

Σύμφωνα με τη μελέτη με τίτλο: Taking the burn out of heating for low-income households επικρατεί η θέση ότι οι κύριες λύσεις απαλλαγής από τα ορυκτά καύσιμα για τη θέρμανση των σπιτιών είναι η καλή θερμική απόδοση του κελύφους του κτιρίου σε συνδυασμό με μια αντλία θερμότητας ή τη σύνδεση με ένα σύστημα τηλεθέρμανσης.

Μια άλλη μελέτη που δημοσιεύθηκε τον Φεβρουάριο του 2022 από την Element Energy για την ευρωπαϊκή οργάνωση καταναλωτών BEUC υπολόγισε το κόστος το 2040 τεσσάρων επιλογών θέρμανσης χαμηλών εκπομπών άνθρακα για τέσσερις διαφορετικούς τύπους κατοικιών, σε τέσσερις χώρες — Ισπανία, Ιταλία, Τσεχία και Πολωνία. Διαπίστωσε ότι οι αντλίες θερμότητας παρείχαν θερμότητα με το χαμηλότερο κόστος, συμπεριλαμβανομένων τόσο των δαπανών όσο και του λειτουργικού κόστους. Μια επιπλέον μελέτη του 2022, βασισμένη σε ανάλυση της Cambridge Econometrics, διαπίστωσε επίσης ότι την επόμενη δεκαετία, 2030-2040, οι αντλίες θερμότητας και τα ηλιακά θερμικά συστήματα θα είναι οι πιο αποδοτικές λύσεις θέρμανσης, σε σύγκριση με τις υπάρχουσες επιλογές (φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης).