«Φρένο» στη χαλάρωση του Κανονισμού Κρατικών Ενισχύσεων της ΕΕ για τη βιομηχανία βάζουν έξι χώρες

«Φρένο» στη χαλάρωση του Κανονισμού Κρατικών Ενισχύσεων της ΕΕ για τη βιομηχανία βάζουν έξι χώρες
Δευτέρα, 23/01/2023 - 06:41

Προειδοποιούν για τον κίνδυνο κατακερματισμού της εσωτερικής αγοράς και κάνουν λόγο για επιζήμιο ράλι επιδοτήσεων στις επιχειρήσεις.

Την ώρα που η ελληνική βιομηχανία εκπέμπει δραματικό SOS για το ενεργειακό κόστος και την αξιοποίηση από την πλευρά της πολιτείας του Ευρωπαϊκού Προσωρινού Πλαισίου Κρατικών Ενισχύσεων για την αντιμετώπιση της κρίσης, βόρειες και σκανδιναβικές χώρες συνασπίζονται επιδιώκοντας να βάλουν «φρένο» στη χαλάρωση Κανονισμού που φαίνεται πώς προωθεί η Κομισιόν.

Εξι χωρες και ειδικότερα οι: Δανία, Φινλανδία, Ιρλανδία, Κάτω Χώρες, Πολωνία και Σουηδία σε κοινό μη επίσημο έγγραφο προτρέπουν έχουν ήδη προτρέψει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιδείξει μεγάλη προσοχή κατά την αλλαγή του προσωρινού πλαισίου κρίσης της ΕΕ. Προειδοποιούν για τον κίνδυνο κατακερματισμού της εσωτερικής αγοράς και κάνουν λόγο για επιζήμιο ράλι επιδοτήσεων στις επιχειρήσεις.

Σημειώνεται ότι η ΕΕ προσανατολίζεται σε νέα χαλάρωση του Κανονισμού Κρατικών Ενισχύσεων αλλά και στη δημιουργία ειδικού ευρωπαϊκού ταμείου για την ενίσχυση των επιχειρήσεων στην εφαρμογή του REPower EU όπως προέκυψε από την επιστολή της αντιπροέδρου της και Επιτρόπου Ανταγωνισμού Μαργκρέτε Βεστάγκερ, προς τους αρμόδιους υπουργούς των χωρών-μελών, εν όψει της δημόσιας διαβούλευσης που ξεκινά εντός των ημερών.

Το νέο πακέτο Βεστάγκερ που θα συνοδεύεται από τη θεσμοθέτηση ενός «Προσωρινού Πλαισίου για την Κρίση και την Μετάβαση» στοχεύει σύμφωνα με την επιστολή να αντιμετωπίσει το υψηλό κόστος ενέργειας κατά τρόπο που να διατηρεί την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και να αποτρέψει το ενδεχόμενο μετεγκατάστασης τους σε τρίτες χώρες, που παρέχουν ευνοϊκότερα κίνητρα.

Τι ζητούν οι έξι χώρες

Οι έξι χώρες στο κοινό έγγραφό τους εφιστούν την προσοχή στην Κομισιόν σημειώνοντας ότι οι θεμελιώδεις αλλαγές στους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις δεν θα πρέπει να γίνουν εν μία νυκτί στο πλαίσιο ενός προσωρινού πλαισίου κρίσης που δεν προορίζεται για τον σκοπό αυτό. Αντίθετα, αυτό προϋποθέτει ότι θα πρέπει να διεξάγεται μια κατάλληλη ανάλυση του προβλήματος με βάση τα γεγονότα και αξιολόγηση των επιπτώσεων των διαφόρων μέσων και επιλογών πολιτικής πριν από την εισαγωγή σημαντικών αλλαγών πολιτικής.

Τα συνυπογράφοντα την κοινή επιστολή κράτη μέλη συμφωνούν ότι η ΕΕ αντιμετωπίζει μια ανταγωνιστική πρόκληση, τονίζοντας ότι πρέπει να βρεθεί το κατάλληλο μείγμα πολιτική για να επιταχυνθεί η ενεργειακή μετάβαση, να μειωθεί η εξάρτηση και να παραμείνει η Ευρώπη ελκυστική για επενδύσεις. «Η ευρωπαϊκή οικονομία βασίζεται στην ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία. Ο αποτελεσματικός ανταγωνισμός και η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς επιτρέπουν την αντίδραση της ΕΕ στις μελλοντικές προκλήσεις. Η πολιτική κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε αυτό το πλαίσιο» τονίζεται.

Υποστηρίζεται όμως από την πλευρά τους ότι οι αλλαγές στο θέμα των κρατικών ενισχύσεων αποτελούν στην πραγματικότητα αλλαγή πολιτικής στο θέμα αυτό και δεν μπορούν να γίνουν εν μία νυκτί στο πλαίσιο ενός προσωρινού πλαισίου αντιμετώπισης της κρίσης.

«Εμείς, τα συνυπογράφοντα κράτη μέλη, καλούμε την Επιτροπή να επιδείξει μεγάλη προσοχή. Οι θεμελιώδεις αλλαγές στους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις δεν θα πρέπει να γίνουν εν μία νυκτί στο πλαίσιο ενός προσωρινού πλαισίου κρίσης που δεν προορίζεται για τον σκοπό αυτό. Αντίθετα, αυτό προϋποθέτει ότι θα πρέπει να διεξάγεται μια κατάλληλη ανάλυση του προβλήματος με βάση τα γεγονότα και αξιολόγηση των επιπτώσεων των διαφόρων μέσων και επιλογών πολιτικής πριν από την εισαγωγή σημαντικών αλλαγών πολιτικής» τονίζεται, μεταξύ άλλων και καταλήγουν ότι οι κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις θα πρέπει να σχεδιάζονται λαμβάνοντας υπόψη την προστιθέμενη αξία σε επίπεδο ΕΕ στο σύνολό της. Οι κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις θα πρέπει να προστατεύουν τους ισότιμους όρους ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά της ΕΕ.