Πόσα θα πληρώσετε για ρεύμα μετά τις επιδοτήσεις – Παραδείγματα

Πόσα θα πληρώσετε για ρεύμα μετά τις επιδοτήσεις – Παραδείγματα
Δευτέρα, 28/11/2022 - 06:44

Αλλαγές έφεραν για ακόμα ένα μήνα οι επιδοτήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα που ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Για μηνιαίες καταναλώσεις έως 500 KWh η επιδότηση θα είναι 221 €/MWh. Η κατηγορία αυτή αφορά το 90% των νοικοκυριών στην Ελλάδα.

Για την μηνιαία κατανάλωση από 501-1000kWh η επιδότηση είναι 171 €/MWh. Αν, όμως, ένα νοικοκυριό μειώσει κατά 15% την μέση ημερήσια κατανάλωσή του σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή, τότε η επιδότηση αυξάνεται κατά 50 €/MWh.

Για την μηνιαία κατανάλωση πάνω από 1001KWh, η επιδότηση ανέρχεται στα 81 €/MWh. Αφορά μόνο το 2% των νοικοκυριών στην Ελλάδα. Και σε αυτή την κλίμακα ισχύει η επιπλέον επιδότηση των 50 €/MWh, αν υπάρξει μείωση κατανάλωσης κατά 15%.

Στα νοικοκυριά που είναι ενταγμένα στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) απορροφούμε σχεδόν το 100% της αύξησης και η επιδότηση ανέρχεται στα 269 €/MWh.

Παραδείγματα

Για 500 KW νοικοκυριό θα πληρώσει μετά την επιδότηση 80 ευρώ, ενώ χωρίς την επιδότηση θα πλήρωνε 190 ευρώ. Νοικοκυριό που κατανάλωσε 800KW θα πλήρωνε χωρίς την επιδότηση 313,6 ευρώ και μετά την επιδότηση θα πληρώσει 146 ευρώ. Αν, όμως, το νοικοκυριό μειώσει κατά 15% την μέση ημερήσια κατανάλωσή του σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή, τότε η επιδότηση αυξάνεται κατά 50 €/MWh. Άρα σε αυτή την περίπτωση θα πληρώσει 131 ευρώ. Νοικοκυριό που κατανάλωσε 900KW Θα πλήρωνε χωρίς την επιδότηση 342 ευρώ και μετά την επιδότηση θα πληρώσει 168. Αν, όμως, ένα νοικοκυριό μειώσει κατά 15% την μέση ημερήσια κατανάλωσή του σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή, τότε θα πληρώσει 148 ευρώ. Να σημειωθεί πως τα ποσά αφορούν αποκλειστικά τη χρέωση ενέργειας.

Στη ΔΕΗ καταναλωτής θα τιμολογηθεί για τις πρώτες 500 κιλοβατώρες με την επιδότηση να έχει υπολογιστεί 0,159 ευρώ/ κιλοβατώρα. Για το πρόγραμμα Elpedison Electricity Home Day με 0,129 ευρώ/ κιλοβατώρα. Για τα προγράμματα της ΗΡΩΝ Protect (PROTECT, PROTECT Business S PROTECT Business L) με 0,148 ευρώ/ανα κιλοβατώρα. Για το πρόγραμμα της Volterra για το σπίτι με 0,177 ευρώ/ανά κιλοβατώρα. Για το πρόγραμμα Volton Home/ Home N με 0,165 ευρώ/ανα κιλοβατώρα. Για το πρόγραμμα της NRG(nrg adapt) με 0,147 ευρώ/ανα κιλοβατώρα. Στην εταιρία Φυσικό Αέριο στο πρόγραμμα (Ρεύμα Οικιακό MAXI Free Basic) 0,077 λεπτά. Στην ΕΛΙΝ 0,064 ευρώ/ ανα κιλοβατώρα. Στην Watt &Volt με 0,168 ευρώ και στην Ζενίθ με 0,108.