Λογαριασμός ρεύματος: Τι αλλάζει - Πώς θα αποτυπώνονται οι χρεώσεις

Λογαριασμός ρεύματος: Τι αλλάζει - Πώς θα αποτυπώνονται οι χρεώσεις
Δευτέρα, 08/08/2022 - 07:09

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας εξέδωσε κατευθυντήριες οδηγίες για το πώς θα αποτυπώνονται οι χρεώσεις στο λογαριασμό ρεύματος.

Με έναν ενιαίο πιο απλό και σαφή τρόπο θα αποτυπώνονται από τις εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας οι χρεώσεις ηλεκτρικού ρεύματος ώστε να είναι πιο κατανοητό στους καταναλωτές το τι θα πληρώνουν αλλά και να αποφεύγονται στρεβλώσεις μετά το φαινόμενο κάποιες εταιρείες να διαφημίζουν την κρατική επιδότηση ως δική τους χρέωση.

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας εξέδωσε κατευθυντήριες οδηγίες για το πώς θα αποτυπώνονται οι χρεώσεις και καλεί τις εταιρείες να υιοθετήσουν τον νέο τρόπο αποτύπωσης σε όλη τη διαδικασία και στην εμπορική πολιτική τους. Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή της, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη ότι ο τρόπος παρουσίασης της «τελικής τιμής καταναλωτή», καθώς και της επιδότησης μέσω του ΤΕΜ, επιδρά καθοριστικά στη διαμόρφωση της βούλησης του καταναλωτή για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας και, υπό αυτήν την έννοια, συνιστά στοιχείο που δύναται να αναχθεί σε ανταγωνιστικό μειονέκτημα ή πλεονέκτημα για κάθε προμηθευτή, έκρινε σκόπιμη και αναγκαία την εναρμόνιση των σχετικών καταχωρίσεων.

Πέντε στήλες και η τελική τιμή καταναλωτή

Πέντε στήλες με ίδιο μέγεθος γραμματοσειράς, χρώμα και φόντο και με αναλυτικές οδηγίες που θα περιέχουν τα βασικά στοιχεία ώστε να μπορεί να υπολογίσει ο καταναλωτής τις τελικές χρεώσεις θα περιλαμβάνουν τα έντυπα χρεώσεων. Αναλυτικά:

1. Δημοσιευμένη τιμή των παγίων χρεώσεων: Το μηνιαίο πάγιο δεν μπορεί να ξεπερνά τα 5 ευρώ ανά μήνα, μετά το πλαφόν που έχει οριστεί με νομοθετική ρύθμιση. Η πάγια χρέωση αποτυπώνεται υποχρεωτικά για κάθε μήνα.

2. Δημοσιευμένη τιμή της χρέωσης προμήθειας: Η εταιρεία θα πρέπει να αποτυπώνει μια βασική χρώση προμήθειας για όλους τους πελάτες (υφιστάμενους και νέους) ανά κιλοβατώρα

3. Χρέωση προμήθειας συμπεριλαμβανομένων των εκπτώσεων: Στην τρίτη στήλη οι εταιρείες θα πρέπει να αποτυπώνουν την τελική χρέωση προμήθειας αφού αφαιρέσουν από τη βασική (στήλη 1) όλες τις εκπτώσεις που περιλαμβάνει το κάθε πρόγραμμα για όλους τους πελάτες και θα πρέπει να μπορούν να αναχθούν σε ευρώ ανά κιλοβατώρα.

4. Κρατική επιδότηση του ΤΕΜ: Κάθε μήνα θα αναγράφεται σε ευρώ/ κιλοβατώρα η κρατική επιδότηση που παρέχεται από την πολιτεία μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης.

5. Τελική τιμή χρέωσης προμήθειας: Στην τελευταία στήλη θα αναγράφεται η τελική τιμή χρέωσης προμήθειας αφού αφαιρεθούν τόσο οι εκπτώσεις από την κρατική επιδότηση (στήλη 4) όσο και οι εκπτώσεις που παρέχονται από την εταιρεία (στήλη 3)

Ευκολότερη σύγκριση, δυσκολότερες οι στρεβλώσεις στην αγορά

Η ευκρινής αποτύπωση της τελικής τιμής καταναλωτή αλλά και η καταγραφή τόσο της κρατικής επιδότησης όσο και των εκπτώσεων που παρέχουν οι εταιρείες θα συμβάλλει ώστε οι καταναλωτές να έχουν μια καλύτερη εικόνα χωρίς να χρειάζεται να λύσουν… εξίσωση για το τι θα χρέωνονται κάθε μήνα και να επιλέξουν αναλόγως τον προμηθευτή που τους συμφέρει. Από την άλλη οι εταιρείες θα πρέπει να είναι σαφείς και δεν θα υπάρχει πεδίο για… θολές προσφορές και στρεβλώσεις του ανταγωνισμού.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της ΡΑΕ, όπως παρατηρήθηκε, οι Προμηθευτές έχουν υιοθετήσει διαφορετικούς τρόπους αποτύπωσης της απαραίτητης ενημέρωσης για τον τρόπο που προέκυψε η τελική τιμή. Η διαπιστούμενη ποικιλομορφία και ετερογένεια δυσχεραίνει σε μεγάλο βαθμό την ορθή, περιεκτική και πλήρη πληροφόρηση, καθώς και τη συγκρισιμότητα των προϊόντων προμήθειας. Ως εκ τούτου, η ΡΑΕ, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη ότι ο τρόπος παρουσίασης της «τελικής τιμής καταναλωτή», καθώς και της επιδότησης μέσω του ΤΕΜ, επιδρά καθοριστικά στη διαμόρφωση της βούλησης του καταναλωτή για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας και, υπό αυτήν την έννοια, συνιστά στοιχείο που δύναται να αναχθεί σε ανταγωνιστικό μειονέκτημα ή πλεονέκτημα για κάθε Προμηθευτή, έκρινε σκόπιμη και αναγκαία την εναρμόνιση των σχετικών καταχωρίσεων. Η εν λόγω εναρμόνιση θεωρήθηκε το αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογικό μέσο προκειμένου να τηρηθούν οι δεσμευτικές απαιτήσεις του άρθρου 138 παρ. 4 εδάφια (δ) και (ε) του ν. 4951/2022, να διασφαλισθεί το δικαίωμα του καταναλωτή σε «ενσυνείδητη επιλογή» και να αποφευχθούν αθέμιτες πρακτικές που στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό.

Ο εν λόγω μορφότυπος θα πρέπει να υιοθετείται σε κάθε δημοσιευμένο τιμοκατάλογο, ενημερωτική επικοινωνία, εμπορική – διαφημιστική καταχώριση, καθώς και στους Λογαριασμούς Κατανάλωσης.

Τελευταία ευκαιρία για διόρθωση τιμολογίων

Στα «μανταλάκια» θα βγάλει αύριο η ΡΑΕ όσους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας διαφημίζουν δια της... δημιουργικής ασάφειας τις κρατικές επιδοτήσεις ως εκπτώσεις στα τιμολόγιά τους, παραπλανώντας τους καταναλωτές.

Κάποιες από τις εταιρείες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στα τιμολόγια του Αυγούστου διαφήμιζαν ως έκπτωση την κρατική επιδότηση που ανέρχεται στα 0,337 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Πρόκειται για οριζόντια επιδότηση σε όλους τους καταναλωτές είτε πρόκειται για κύρια είτε για δευτερεύουσα κατοικία και ανεξάρτητα από το πόσες κιλοβατώρες καταναλώνονται.

Με την πρώτη προειδοποίηση της ΡΑΕ διορθώθηκαν οι «θολές» ανακοινώσεις και προσφορές εκτός από τρεις εταιρείες στις οποίες η ανεξάρτητη Αρχή έχει προειδοποιήσει ότι να δεν συμμορφωθούν αύριο Τρίτη στις 11 το πρωί θα ανακοινώσει τα ονόματά τους.