Στις 10 Νοεμβρίου ξεκινά η κατάθεση δικαιολογητικών για τις 169 θέσεις εργασίας αρίστου χρόνου της ΔΕΗ

Στις 10 Νοεμβρίου ξεκινά η κατάθεση δικαιολογητικών για τις 169 θέσεις εργασίας αρίστου χρόνου της ΔΕΗ
Πέμπτη, 04/11/2021 - 13:14

Την Πλήρωση εκατόν εξήντα εννέα (169) συνολικά θέσεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προκηρύσσει η ΔΕΗ.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής αρχίζει στις 10 Νοεμβρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 26 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00. 
Για διευκρινίσεις που αφορούν στη συμπλήρωση της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης, καλέστε στα τηλέφωνα 210 5293455, 210 5293456, 210 5293452 και 210 5293460, από Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00-16:00.