ΔΕΣΦΑ: Συγκεντρωτικά αποτελέσματα Δημοπρασίας ΥΦΑ Έτους 2022

ΔΕΣΦΑ: Συγκεντρωτικά αποτελέσματα Δημοπρασίας ΥΦΑ Έτους 2022
Πέμπτη, 04/11/2021 - 13:03

Ολοκληρώθηκε την 2α Νοεμβρίου 2021 η Β’ Φάση της Δημοπρασίας ΥΦΑ Έτους 2022 για τη δέσμευση Συμπληρωματικής Δυναμικότητας ΥΦΑ. Τα συνολικά αποτελέσματα της Δημοπρασίας ΥΦΑ Έτους 2022, οι Τυποποιημένες Χρονοθυρίδες & η Συμπληρωματική Δυναμικότητα που κατανεμήθηκαν, αποτυπώνονται στον πίνακα.