Παράταση υποβολής προτάσεων στη Β’ Πρόσκληση για τη χρηματοδότηση Σ.Φ.Η.Ο από το Πράσινο Ταμείο έως και την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 19:00

Παράταση υποβολής προτάσεων στη Β’ Πρόσκληση για τη χρηματοδότηση Σ.Φ.Η.Ο από το Πράσινο Ταμείο έως και την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 19:00
Δευτέρα, 25/10/2021 - 19:31

Ύστερα από σχετικά αιτήματα Ο.Τ.Α. και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των Δήμων το Πράσινο Ταμείο ανακοινώνει νέα καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή σχετικών προτάσεων από τους δυνητικούς δικαιούχους. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου θα παραμείνει ανοιχτή έως και την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 19:00.