ΗΛΕΚΤΡΑ: Στις ράγες από το ΥΠΕΝ το πρόγραμμα ενερ. αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων

ΗΛΕΚΤΡΑ: Στις ράγες από το ΥΠΕΝ το πρόγραμμα ενερ. αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων
Δευτέρα, 30/08/2021 - 12:36

Παράλληλα με τη δρομολόγηση του «Νέου Εξοικονομώ» για κατοικίες, στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης βρίσκεται από το υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας και ο Οδηγός του προγράμματος «ΗΛΕΚΤΡΑ», για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

Έτσι, σύμφωνα με πληροφορίες, εντός του επόμενου διμήνου αναμένεται να γίνει από το ΥΠΕΝ η προδημοσίευση του Οδηγού του προγράμματος, στον οποίο θα περιγράφεται αναλυτικά όλη η διαδικασία. Κάτι που σημαίνει πως θα τεθεί σε τροχιά εκκίνησης η υποβολή αιτήσεων από τους δικαιούχους, με σκοπό τη μείωση του ενεργειακού κόστους και του ανθρακικού αποτυπώματος του κτιριακού αποθέματος του Δημοσίου.AdvertisementEnd of ad break in 6 sYou can close Ad in 5 s

Το «ΗΛΕΚΤΡΑ» έχει προϋπολογισμό 500 εκατ. ευρώ, ενώ θα υλοποιηθεί μέσω επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Γι΄ αυτό τον σκοπό, το Ταμείο Παρακαταθηκών Δανείων έχει συνάψει δανειακή σύμβαση, ύψους 375 εκατ. ευρώ, με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ).

Όπως έχει γράψει το Insider.gr, το πρόγραμμα θα «τρέξει» έως το 2026, με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, με παρεμβάσεις που συνδέονται με την τυπική χρήση του εκάστοτε κτιρίου και αφορούν στην ενέργεια που χρησιμοποιείται για θέρμανση, ψύξη, αερισμό, φωτισμό κ.λπ. Στόχος είναι, μέσω των παρεμβάσεων, τα κτίρια να κατατάσσονται πλέον κατ’ ελάχιστον στην κατηγορία ενεργειακής απόδοσης Β.

Έως 70% η επιδότηση

Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις της Γενικής Γραμματέως Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του ΥΠΕΝ, Α. Σδούκου, το ποσοστό της επιδότησης μπορεί να φθάσει το 70%. Τα κτίρια που καλούνται να αιτηθούν στο πρόγραμμα είναι μεταξύ άλλων χώροι γραφείων, νοσοκομεία και κέντρα υγειονομικής περίθαλψης, σχολεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα, πολιτιστικοί χώροι, αθλητικές εγκαταστάσεις, καθώς και δομές και κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων, απόρων, παίδων.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων θα είναι ηλεκτρονική, με τους επιλέξιμους φορείς να υποβάλουν τις αιτήσεις στο πληροφοριακό σύστημα που θα δημιουργηθεί για αυτό τον σκοπό. Μέσω του συστήματος θα επιλέγουν επίσης το χρηματοδοτικό σχήμα που θα ακολουθήσουν, ξεκινώντας με την υλοποίηση μέσω σύναψης Δημόσιας Σύμβασης Έργου, στην περίπτωση που θα καταβάλουν ίδιους πόρους. Η εναλλακτική επιλογή είναι η υλοποίηση μέσω σύναψης Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης, στην περίπτωση χρήσης πόρων Εταιρειών Ενεργειακών Υπηρεσιών ή τρίτων.

Κώστας Δεληγιάννης / insider.gr