Πράσινο φως για το πρώτο έργο δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου άνθρακα

Πράσινο φως για το πρώτο έργο δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου άνθρακα
Τρίτη, 21/02/2023 - 06:44

To ενεργειακό σύστημα χρειάζεται την αποθήκευση ενέργειας και έχει σχεδιαστεί ένα πλαίσιο για αποθήκευση μπαταριών, ενώ έχει εγκριθεί ένα νέο καθεστώς στήριξης.

To ενεργειακό σύστημα χρειάζεται την αποθήκευση ενέργειας και έχει σχεδιαστεί ένα πλαίσιο για αποθήκευση μπαταριών, ενώ έχει εγκριθεί ένα νέο καθεστώς στήριξης. Οι πρώτοι διαγωνισμοί θα πραγματοποιηθούν μέσα στους επόμενους μήνες. Παράλληλα, πληροφορίες από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναφέρουν πως το πρώτο έργο δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα στην Ελλάδα έλαβε πράσινο φως καθώς όπως ανέφερε στο 12ο forum Ενέργειας ο κ. Δημήτρης Τσαλέμης Γενικός Διευθυντής Ενέργειας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα υπάρχουν τομείς της οικονομίας που δεν θα μπορέσουν να φύγουν από τα ορυκτά καύσιμα.

Σε σχέση με την αποθήκευση ενέργειας σήμερα υπάρχει μια δυναμικότητα 690MW που προέρχεται από τους σταθμούς αντλησιοταμίευσης της ΔΕΗ ανοιχτού κύκλου που λειτουργούν ως κοινοί υδροηλεκτρικοί σταθμοί και ο στόχος είναι να φτάσει σε μια αξιόλογη ισχύ από αποθηκευτικούς σταθμούς που είναι αναγκαίοι για την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος και συγκεκριμένα 680MW σταθμοί αποθήκευσης μεγάλης χωρητικότητας όπως αντλησιοταμιευτικοί σταθμοί και 1GW σταθμών μικρότερης χωρητικότητας από μπαταρίες. Το επενδυτικό ενδιαφέρον είναι μεγάλο με τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας να έχει εκδώσει μέχρι τώρα 140 άδειες παραγωγής συνολικής ισχύος 10.300MW εκ των οποίων τα 2.000MW είναι συνδεδεμένα με σταθμούς ΑΠΕ. Έχουν υποβληθεί ακόμα 78 αιτήσεις για άδεια παραγωγής για αυτόνομους σταθμούς αποθήκευσης συνολικής δυναμικότητας 4.800MW.

Να σημειωθεί πως με βάση το υφιστάμενο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα το μερίδιο των ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας αναμένεται να φτάσει το 35%, ενώ στην ακαθάριστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να είναι 61-64%. Με βάση δε τους νέους φιλόδοξους στόχους η ενεργειακή μετάβαση απαιτεί προϋπολογισμό μεγαλύτερο των 44 δις. ευρώ. Θα πρέπει ο στόχος για το 2030 να είναι μείωση των εκπομπών CO2 σε σχέση με το 1990 πάνω από 50% και το μερίδιο των ΑΠΕ στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να ξεπεράσει το 70%.