ΔΕΔΔΗΕ: Παράταση στο διαγωνισμό για το GIS Ιλίου

ΔΕΔΔΗΕ: Παράταση στο διαγωνισμό για το GIS Ιλίου
Δευτέρα, 03/01/2022 - 16:45

Παράταση στον διαγωνισμό με αντικείμενο τη Μελέτη, Προμήθεια Εξοπλισμού και Κατασκευή “με το κλειδί στο χέρι” του νέου Κέντρου Διανομής (Κ/Δ) 150/20 kV Κλειστού Τύπου GIS Ιλίου έδωσε ο ΔΕΔΔΗΕ μέχρι τις 14 Ιανουαρίου.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 17.670.000 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %.

Τα βασικά στοιχεία του εξοπλισμού του Κ/Δ είναι τα εξής:

Ο κύριος ηλεκτρολογικός εξοπλισμός στην Πλευρά των 150 kV θα αποτελείται από πίνακες 150 kV εσωτερικού τύπου, με μόνωση αερίου SF6 υπό πίεση (GIS), διπλών ζυγών 1600 Α, και θα περιλαμβάνει τρία (3) πεδία γραμμών, τρία (3) πεδία Μ/Σ Ισχύος, ένα (1) πεδίο ζεύξης ζυγών και ένα (1) πεδίο μέτρησης.

Όσον αφορά στους Μ/Σ Ισχύος, αρχικά θα εγκατασταθούν δύο (2) Μ/Σ Ισχύος 100/50-50 MVAκαι ο αντίστοιχος εξοπλισμός Μ.Τ. που θα αποτελείται από μεταλλοενδεδυμένους (metalclad) πίνακες με μόνωση αέρα, ενώ θα υπάρχει πρόβλεψη και για τρίτο Μ/Σ 100/50-50 MVA και τον αντίστοιχο εξοπλισμό Μ.Τ.

Το έργο θα εκτελεστεί στο Δήμο Ιλίου, Δυτικός Τομέας Αθηνών, σε ιδιόκτητο οικόπεδο της ΔΕΗ Α.Ε, συνολικού εμβαδού 1450,03 τ.μ. - επί της οδού Βυτιβίλια, αρ. 38 - όπου σήμερα βρίσκεται εγκατεστημένος ο υπαίθριος Υποσταθμός 22/6,6 kV Ν. Λιοσίων, ο οποίος θα αποξηλωθεί με σκοπό την ανέγερση του νέου Κ/Δ 150/20 kV.