Το φωτοβολταϊκό πάρκο στη Λάρισα που ενέκρινε Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων

Το φωτοβολταϊκό πάρκο στη Λάρισα που ενέκρινε Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων
Δευτέρα, 03/01/2022 - 19:14

Την κατασκευή ενός φωτοβολταϊκού πάρκου στη Λάρισα ενέκρινε μεταξύ άλλων η Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων.

Πρόκειται για την κατασκευή, εγκατάσταση και λειτουργία ενός φωτοβολταϊκού πάρκου από την QAIR ΕΛΛΑΣ συνολικής ισχύος 250,00443 MWp στον νομό Λαρίσης. Ο ηλιακός σταθμός θα παράγει συνολικά 426,758 GWh ενέργειας κατ’ έτος και θα συμβάλλει μακροπρόθεσμα στην αύξηση του μεριδίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Το συνολικό κόστος της επένδυσης ανέρχεται σε 160 εκατ. ευρώ και αναμένεται να δημιουργήσει 30 νέες θέσεις εργασίας πλήρους και μερικής απασχόλησης.